Kwetsbaarheden verholpen in Linux kernel (SACK PANIC)

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.09 22-06-2021 NCSC-2019-0486  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-06-2021
medium
high
NCSC-2019-0486 [1.09] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

Netflix heeft een aantal kwetsbaarheden geïdentificeerd in de Linux-kernel. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken.

De kwetsbaarheden hebben betrekking op de "minimum segment size" (MMS) en TCP Selective Acknowledgement (SACK) mogelijkheden. De meest ernstige van deze kwetsbaarheden, genaamd "SACK Panic", maakt het mogelijk om op afstand een kernel panic te veroorzaken waardoor er een Denial-of-Service (DoS) ontstaat.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

CentOS
Debian
Fedora
OpenSUSE
Oracle Enterprise Linux
Red Hat SUSE
Ubuntu

NetApp AFF
NetApp Active IQ Unified Manager
NetApp FAS
Palo Alto PAN-OS
Red Hat Virtualization
Siemens Ruggedcom
VMware Horizon View
VMware NSX
VMware vCenter Server
VMware vRealize
VMware vSphere
Xen Hypervisor

Oplossingen

Oplossingen

De onderzoekers hebben naast het beschikbaar maken van patches ook een aantal workarounds gepubliceerd.

Het is mogelijk om de SACK-verwerking uit te schakelen. Dit kan door /proc/sys/net/ipv4/tcp_sack op 0 te zetten.

Daarnaast kan men filters toepassen om verbindingen die gebruik maken van een lage MMS waarde te blokkeren. Zie voor meer informatie [Link]

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. CentOS heeft ook updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-3896 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:

CentOS 6 [Link]

CentOS 7 [Link]

Citrix

Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen met kenmerk CVE-2019-11477 en CVE-2019-11478 in meerdere Citrix producten. Voor meer informatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29 en 30. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 29 [Link]

Fedora 30 [Link]

NetApp

NetApp heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in AFF, FAS en Active IQ Unified Manager. Voor meer informatie, zie [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 5, 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link] [Link] [Link] [Link]

PAN-OS

Palo Alto heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Dit beveiligingsadvies voegt de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-5599 toe. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6, 7 en 8 en virtualisation-host. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Red Hat Enterprise Linux 8 [Link]

Red Hat Enterprise Linux 7 [Link] [Link]

Red Hat Enterprise Linux 6 [Link]

Redhat-virtualization-host [Link]

Siemens

Siemens heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden via onderstaande hyperlink [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

De updates in het bovenstaand beveilligingsadvies hebben een nieuwe kwetsbaarheid veroorzaakt, die nu is verholpen voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 18.10 en 19.04. Zie voor meer informatie [Link]

VMware

VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen met kenmerk CVE-2019-11477 en CVE-2019-11478 in meerdere VMware producten. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-11477, CVE-2019-11478, CVE-2019-11479

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.09 22-06-2021 NCSC-2019-0486  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-06-2021
medium
high
NCSC-2019-0486 [1.09] Signed-PGP →
Update

Update

NetApp heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in AFF, FAS en Active IQ Unified Manager.

  Versie 1.08 12-09-2019 NCSC-2019-0486  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0486 [1.08] Signed-PGP →
Update

Update

Siemens heeft updates beschikbaar gesteld voor verschillende producten.

  Versie 1.07 09-07-2019 NCSC-2019-0486  
 
medium
high
Signed-PGP →  
09-07-2019
medium
high
NCSC-2019-0486 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

Citrix heeft updates beschikbaar gesteld voor Xen.

  Versie 1.06 03-07-2019 NCSC-2019-0486  
 
medium
high
Signed-PGP →  
03-07-2019
medium
high
NCSC-2019-0486 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

VMware heeft updates beschikbaar gesteld voor meerdere VMware producten.

  Versie 1.05 01-07-2019 NCSC-2019-0486  
 
medium
high
Signed-PGP →  
01-07-2019
medium
high
NCSC-2019-0486 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Canonical heeft een kwetsbaarheid die is ontstaan door een eerdere patch voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 18.10 en 19.04 verholpen.

  Versie 1.04 28-06-2019 NCSC-2019-0486  
 
medium
high
Signed-PGP →  
28-06-2019
medium
high
NCSC-2019-0486 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Palo Alto heeft updates beschikbaar gesteld voor PAN-OS.

  Versie 1.03 25-06-2019 NCSC-2019-0486  
 
medium
high
Signed-PGP →  
25-06-2019
medium
high
NCSC-2019-0486 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor virtualization-host.

  Versie 1.02 19-06-2019 NCSC-2019-0486  
 
medium
high
Signed-PGP →  
19-06-2019
medium
high
NCSC-2019-0486 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen voor CentOS 6 en 7.

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen voor Fedora 29 en 30.

  Versie 1.01 19-06-2019 NCSC-2019-0486  
 
medium
high
Signed-PGP →  
19-06-2019
medium
high
NCSC-2019-0486 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.00 18-06-2019 NCSC-2019-0486  
 
medium
high
Signed-PGP →  
18-06-2019
medium
high
NCSC-2019-0486 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.