Kwetsbaarheden verholpen in ncurses

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 02-12-2019 NCSC-2018-0435  
 
low
medium
Signed-PGP →  
02-12-2019
low
medium
NCSC-2018-0435 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

De maintainer van ncurses heeft een nieuwe versie uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand in staat een Denail-of-Service aanval uit te voeren. Om de kwetsbaarheid te misbruiken moet de kwaadwillende het slachtoffer bewegen malafide terminfo in ncurses toe te passen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

SUSE Linux Enterprise

ncurses

< 6.1.2018.04.14

Oplossingen

Oplossingen

ncurses heeft een nieuwe versie uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie zie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

CVE-2018-19211 [Link]

CVE-2018-10754, CVE-2019-17594 en CVE-2019-17595 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-10754, CVE-2018-19211, CVE-2019-17594, CVE-2019-17595

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

low
∑ = 18
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.02 02-12-2019 NCSC-2018-0435  
 
low
medium
Signed-PGP →  
02-12-2019
low
medium
NCSC-2018-0435 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Suse heeft updates beschikbaar gesteld voor ncurses. CVE-2019-17594 en CVE-2019-17595 zijn toegevoegd aan dit beveiligingsadvies. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd.

  Versie 1.01 10-12-2018 NCSC-2018-0435  
 
low
medium
Signed-PGP →  
10-12-2018
low
medium
NCSC-2018-0435 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Een duplicaat van CVE-2018-10754, namelijk CVE-2018-19211, is toegevoegd. Deze CVE's betreffen beiden dezelfde kwetsbaarheid in ncurses.

En ook is dit beveiligingsadvies aangevuld met een update van SUSE. Er is een patch uitgebracht die de kwetsbaarheid verhelpt voor SUSE 12.

  Versie 1.00 07-05-2018 NCSC-2018-0435  
 
low
medium
Signed-PGP →  
07-05-2018
low
medium
NCSC-2018-0435 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.