-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid gevonden in Perl
Advisory ID   : NCSC-2018-0538
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-12015
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20180612
Toepassing   : Perl
Versie(s)    : < 5.26.2
Platform(s)   : Debian

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid gevonden in de Archive::Tar-module van Perl.
  Door het gebruik van een malafide Tar-bestand kan een kwaadwillende
  de bescherming tegen directory-traversal omzeilen. Hierdoor kunnen
  ongeoorloofd bestanden overschreven worden.
  
  Er is een Proof-of-Concept beschikbaar.

Mogelijke oplossingen
  Een ontwikkelaar van Perl heeft de kwetsbaarheid verholpen in de
  laatste versie (2.28) van de Archive::Tar-module voor Perl. U kunt
  deze update ophalen via CPAN:
  
  http://search.cpan.org/~bingos/Archive-Tar-2.28/
  
  Verder wordt er door verschillende OS-ontwikkelaars gekeken naar de
  kwetsbaarheid. Onderstaand treft u alvast een ontwikkelaar die de
  kwetsbaarheid heeft bevestigd en gepatched.
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie), Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-12015

Hyperlinks
  https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-12015

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWx/k/SZzjw7WtN6KAQgStgv/YxtMS2d1qxrFDPLtnz/CRrhcRamsAbRb
ZAjK16iftYocfWZfOUlvUbbDGNP5qXyyLc2tN7rPzj87uWqcM1opvwLozTlrj87b
tsQL8P6GiD67zqpxstmDvjK7jzfYr8WU/vZY7DViI8iLxeKxZjFCOPYDiQMlAS5M
jYYxGNlLY9GSX3YD3kM8rqF7gstcgmNIzMmpeMKeSBfJGoVkzDKRwSZN0gAgG5Er
XI1MgTDpCjeQgJi/d3RLk1hIQNgbebaWuEhWvF9tn/p4CpiipJekaB5pmtnkO0ck
7zyayU8xXf6voZXtRHvi0HqozN9CQE4h3VgVIB9X4I5HLZO9X2EgG4YQ5tdGG/JW
foPYmTe7jLPEMnL8LWUzsri8Xt23yZzIEKT3bqpnykc8fBw2kPNy9hLEKdhA8sEU
PMiIL5EkqcDg0VI2L6INWAuPv5Sii14chdRmiRQecxtoHsEoCvSZyidnT2vuPs9R
LRIFR6UKmO8zH0hByazQ8sxDU6cEoU04
=3xAZ
-----END PGP SIGNATURE-----