-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Perl
Advisory ID   : NCSC-2018-0538
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-12015
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20180614
Toepassing   : Perl
Versie(s)    : < 5.26.2
Platform(s)   : Debian
         Ubuntu

Update
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor perl. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Archive::Tar-module van
  Perl. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat met behulp
  van een malafide tar-bestand een beveiligingsmaatregel te omzeilen
  waardoor het mogelijk wordt een directory-traversal-aanval uit te
  voeren .
  
  Er is een Proof-of-Concept beschikbaar.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Perl hebben de kwetsbaarheid verholpen in de
  laatste versie (2.28) van de Archive::Tar-module voor Perl. U kunt
  deze update ophalen via CPAN:
  
  http://search.cpan.org/~bingos/Archive-Tar-2.28/
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van perl beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie), Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-12015
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3684-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWyJ5DyZzjw7WtN6KAQiQbQwAldfGf12EV4reXgrRMv6hDACVriaHuel4
Z0p/Bv4Fp2wtIZSbZif355DkHpAqjLMB0tDLhwLT5istRO/qgl71nLpwpHKpFh1m
+Pn/LY98AD+LkKwI7PaomBtZLnXg0W0kSUrQ96EmtBVBA5NlYV2nybgHgEmN9pWH
zc65CDOWApmUrGc60xANrjHdHLEdgF+UeqJPm5bFYMivo5xGXG8e2gvtYAohPLk5
BYQxJdWP+0DIBReD/mczmT8BSfhW0IeEIDJfebKuhBDwZ+NlpUxKYs9lhhLbHSqp
tq2AT6EkkPQR0jpCLGsha/elb1KKkTecp4DYcdgqXHj8qxFgLU2obIz3ENZZZdPj
CrenZYyI6a2d0iaCStPqxq7ePln91SAsoTvHse94BpjHGo7/30t0829bnkEmPhYD
itcHOTVWndtRzlSnmHk2VE8+vKnqPDFR0xRif62ugCZnK6DXVta2VtfmPuLSRu/4
+aAAxBmmabi8APYl7A4AOELZ3BoEjl/W
=AJNw
-----END PGP SIGNATURE-----