-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Perl
Advisory ID   : NCSC-2018-0538
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-12015
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20180720
Toepassing   : Perl
Versie(s)    : < 5.26.2
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  openSUSE en SUSE hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Archive::Tar-module van
  Perl. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat met behulp
  van een malafide tar-bestand een beveiligingsmaatregel te omzeilen
  waardoor het mogelijk wordt een directory-traversal-aanval uit te
  voeren .
  
  Er is een Proof-of-Concept beschikbaar.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Perl hebben de kwetsbaarheid verholpen in de
  laatste versie (2.28) van de Archive::Tar-module voor Perl. U kunt
  deze update ophalen via CPAN:
  
  http://search.cpan.org/~bingos/Archive-Tar-2.28/
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van perl beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie), Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-12015
  
  -= openSUSE =-
  De ontwikkelaars van openSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in openSUSE Leap 42.3 en Leap 15.0. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de openSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:
  
  openSUSE Leap 42.3:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-07
   /msg00023.html
  
  openSUSE Leap 15:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-07
   /msg00024.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 11-SP4. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:
  
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20181992-1/
  
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3684-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW1HK/CZzjw7WtN6KAQiOcQv/a3v8nUGDkgKjBvhikEYXGuoKGZ3/vzkx
8kiLFdPJJhx1J/ReM0J909T6G1ibeKYar6yOfd9Hk6sO42Is8GTWDst8MFZGJHc1
cNPDIa14RkukQSnT4NlsUge1IIxM5JyUno5SVyhKZewVnsJrx7wItdmmz2qgx04D
2P0LyFrlYERoJPgE6txhqfcqQlDYMRzAg/V6CW13JLXlyBbpEaFv/i55x/mz4lmh
/uC/pLI07tRhJwaj5+Mg+VdIAdVY0azIxU3yQQQr0rx/D7DtonmV0re/22JV0ZTi
oNsbj0WlKck3QniaFxJlOfRFK6sNVXQCKQL7gOQRKgu8LFWoYn/8eifPaNeHPs3T
nsQ70z9EIc4nmK8mrdM/MmWgtfofyI2gge16cEZTllAseri3PfPBrxVfKqcrsWdU
O+q/xwc2cjYIYyEaMzBMuTwsQ5Gbtob3C32PmeJHHBi2HV9f9Cy8Lr0Uu75WLITh
fEFwj1lB4YoRlMNZsEU3/PHtMx6oepCq
=0QN1
-----END PGP SIGNATURE-----