-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Perl
Advisory ID   : NCSC-2018-0538
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-12015
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190807
Toepassing   : Perl
Versie(s)    : < 5.26.2
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         OpenSUSE
         Red Hat
         SUSE

Update
  Red Hat heeft updates uitgegeven om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Red Hat Enterprise Linux 7. Zie voor meer informatie de paragraaf
  "Mogelijke oplossingen".

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Archive::Tar-module van
  Perl. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat met behulp
  van een malafide tar-bestand een beveiligingsmaatregel te omzeilen
  waardoor het mogelijk wordt een directory-traversal-aanval uit te
  voeren .

  Er is een Proof-of-Concept beschikbaar.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Perl hebben de kwetsbaarheid verholpen in de
  laatste versie (2.28) van de Archive::Tar-module voor Perl. U kunt
  deze update ophalen via CPAN:

  http://search.cpan.org/~bingos/Archive-Tar-2.28/

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van perl beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie), Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-12015

  -= openSUSE =-
  De ontwikkelaars van openSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in openSUSE Leap 42.3 en Leap 15.0. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de openSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  openSUSE Leap 42.3:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-07
   /msg00023.html

  openSUSE Leap 15:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-07
   /msg00024.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2097

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 11-SP4. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20181992-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3684-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXUrbcn+MTEyIH2VcAQr7kAv/c2PV05WYFm7ajrtgsblz3eu0dPOrb2c8
8tw3Z2BjoN2pzVoD+7c/l7+6tHjcPrzW0uiTWnWQC3ox/Z0HzzpG1tbbFHZssw6S
XEtSd+muCdL2usXJpOwQTn/JWPeMchA0WfI34mIeJ5XYjVtI40+bs3W23ed9DRfS
9tsziw8M2ALmkRXX5IzUer3lOvBIEfZZ5hYBWkSJiKWyK8+sDPNsaSrxcBlsGzcN
02BmzUeYs7HFx0ROlf64jsx7hOiHmMN7ujcSUMdxW59NrhpQQjgzc1A8rfL0SOkK
Tu3xGbpDTkdAZsqs31I8y3MEYrN1bqR6/k9jfO+NPh3zS6vXKtCoNhsjrxohYe+a
vFN3GuIA1C0abPhbV1/iqBE+tgVlkd8LODWBMwPMeWHKtmc6J+GOJKAHSYRtnp0y
ogZ4dGtt4zWBg/ysxRSYg7YLNmOaA8RyXE3SS9zzAL4B4ym5bMWcI0p3qQ/0igSz
eEjXAuc21NPzHnV54vT/CjEjlaKzonq2
=85oF
-----END PGP SIGNATURE-----