Kwetsbaarheden verholpen in zziplib

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 29-10-2019 NCSC-2018-0605  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
29-10-2019
medium
medium
NCSC-2018-0605 [1.02] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

De zziplib library (onderliggend aan diverse ZIP en UNZIP produkten) behandelt misvormde zip-bestanden verkeerd, waardoor een kwaadwillende op afstand een Denial-of-Service kan veroorzaken of willekeurige code kan uitvoeren met rechten van het onderliggende proces.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

OpenSUSE
Red Hat Enterprise Linux
Ubuntu

Oplossingen

Oplossingen

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

OpenSUSE 15.1 [Link]

OpenSUSE 15.0 [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-16548, CVE-2018-6381, CVE-2018-6484, CVE-2018-6540, CVE-2018-6541, CVE-2018-6869, CVE-2018-7725, CVE-2018-7726

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.02 29-10-2019 NCSC-2018-0605  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
29-10-2019
medium
medium
NCSC-2018-0605 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in zziplib.

  Versie 1.01 07-08-2019 NCSC-2018-0605  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
07-08-2019
medium
medium
NCSC-2018-0605 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red Hat heeft updates uitgegeven om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-6541 en CVE-2018-16548 te verhelpen in Red Hat Enterprise Linux 7. Zie voor meer informatie de paragraaf "Mogelijke oplossingen".

  Versie 1.00 03-07-2018 NCSC-2018-0605  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
03-07-2018
medium
medium
NCSC-2018-0605 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.