-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Bluetooth
Advisory ID   : NCSC-2018-0667
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-5383
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
Uitgiftedatum  : 20180724
Toepassing   : Apple MacBook
         Apple iPad
         Apple iPhone
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Apple MacOS
         Apple iOS

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid gevonden in de implementatie van Bluetooth
  waardoor een kwaadwillende mogelijk een 'Man-in-the-Middle'-aanval
  uit kan voeren. Hierdoor kan een kwaadwillende data onderscheppen en
  malafide data injecteren.
  
  Wanneer er een nieuwe verbinding tot stand wordt gebracht tussen
  Bluetooth-apparaten - via Secure Simple Pairing of LE Secure
  Connections - vindt er een uitwisseling plaats van public keys.
  Wanneer fabrikanten geen authenticatie hebben geïmplementeerd voor
  het valideren van de public key tijdens deze overdracht is de
  kwetsbaarheid aanwezig. 
  
  In het geval dat de kwetsbaarheid aanwezig is kan een kwaadwillende
  de overdracht van public keys beïnvloeden door de uitwisseling te
  blokkeren, en vervolgens eigen malafide public keys aan te bieden.
  Hierdoor ontstaat er een Man-in-the-Middle-situatie.

Mogelijke oplossingen
  De organisatie die standaarden voor Bluetooth vastlegt, Bluetooth
  SIG, heeft haar specificaties voor de implementatie van Bluetooth
  geüpdatet. Vanaf nu is het voor fabrikanten verplicht - bij een
  juiste implementatie van de Bluetooth - om uitgewisselde public keys
  bij pairing te valideren.
  
  Voor een actuele lijst van kwetsbare producten zie:
  https://www.kb.cert.org/vuls/id/304725
  
  Onderstaand treft u een lijst aan van fabrikanten en de door hen
  aangedragen oplossingen:
  
  -= Apple =-
  Apple heeft updates beschikbaar gesteld voor iOS en macOS om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. De iOS-updates zijn te downloaden met
  behulp van iTunes en, sinds iOS 5.0, over-the-air bij het gebruik
  van WiFi. macOS-updates zijn verkrijgbaar via de Mac App Store. Voor
  meer informatie, zie de Apple security updates website:
  
  iOS:
  https://support.apple.com/en-gb/HT208848. 
  
  macOS:
  https://support.apple.com/en-gb/HT208849
  
  -= Intel =-
  Intel heeft updates beschikbaar gesteld voor Intel Dual Band
  Wireless-AC, Intel Tri-Band Wireless-AC en Intel Wireless-AC
  producten. Voor meer informatie zie de volgende webpagina:
  
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00128.html
  
  
  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00128.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW1ckGiZzjw7WtN6KAQg9swv/RnBDzutgJ61YERrweLxKkWCUlRazApwT
2mO5cwKvdGnpzYjo9OaywqRxo1pN5y5UTTwfc8k9ylemmlJUg+5yG/cdgSVFTNqd
mKANthJU15+eF0+YyrpPkPDrtiu/1Dz+9S6J6tM0XLk5hsep/lFACzH41NUJ7ugU
2Kvi6oVgRlHsKZ9DAlnv+BCkvktfuEH1drm9xoF4YjVYVAC7CAf+plXF0tz6OP1y
iX/h2cEJi3918ipgMIxRTGeSqZVG/T0F8rGHh1UrLHpoa+DAb45qAmCKyYOTdLOG
8HJKNn1TYFhNbt365WVJFl9f8OD3XN5j0XVO7dgN4z2ZBIrofYpq3C44Zvj48dUp
SX4DGWU0Vr09iR+M9P97kw97YZGYCGgAqjmQGQ04qma10nQvBd7jN6C4fP3t3vMk
6eySKLM8ufbv6EyKZPI7y2Th2IqfN/DpY97a2J36qP3QU58uwGiFhycFBXfm8np1
hnZZpxM+s8V4DRpVz/oYT5wowuAn8O0e
=BX5F
-----END PGP SIGNATURE-----