-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Bluetooth
Advisory ID   : NCSC-2018-0667
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-5383
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
Uitgiftedatum  : 20190304
Toepassing   : Apple MacBook
         Apple iPad
         Apple iPhone
Versie(s)    :
Platform(s)   : Apple Mac OS
         Apple Mac OS X
         Apple Mac OS X Server
         Apple iOS
         Apple iPhone OS
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid voor OpenSUSE Leap 42.3 te verhelpen. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid gevonden in de implementatie van Bluetooth
  waardoor een kwaadwillende mogelijk een 'Man-in-the-Middle'-aanval
  uit kan voeren. Hierdoor kan een kwaadwillende data onderscheppen en
  malafide data injecteren.

  Wanneer er een nieuwe verbinding tot stand wordt gebracht tussen
  Bluetooth-apparaten - via Secure Simple Pairing of LE Secure
  Connections - vindt er een uitwisseling plaats van public keys.
  Wanneer fabrikanten geen authenticatie hebben geïmplementeerd voor
  het valideren van de public key tijdens deze overdracht is de
  kwetsbaarheid aanwezig.

  In het geval dat de kwetsbaarheid aanwezig is kan een kwaadwillende
  de overdracht van public keys beïnvloeden door de uitwisseling te
  blokkeren, en vervolgens eigen malafide public keys aan te bieden.
  Hierdoor ontstaat er een Man-in-the-Middle-situatie.

Mogelijke oplossingen
  De organisatie die standaarden voor Bluetooth vastlegt, Bluetooth
  SIG, heeft haar specificaties voor de implementatie van Bluetooth
  geüpdatet. Vanaf nu is het voor fabrikanten verplicht - bij een
  juiste implementatie van de Bluetooth - om uitgewisselde public keys
  bij pairing te valideren.

  Voor een actuele lijst van kwetsbare producten zie:
  https://www.kb.cert.org/vuls/id/304725

  -= Apple =-
  Apple heeft updates beschikbaar gesteld voor iOS en macOS om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. De iOS-updates zijn te downloaden met
  behulp van iTunes en, sinds iOS 5.0, over-the-air bij het gebruik
  van WiFi. macOS-updates zijn verkrijgbaar via de Mac App Store. Voor
  meer informatie, zie de Apple security updates website:

  iOS:
  https://support.apple.com/en-gb/HT208848.

  macOS:
  https://support.apple.com/en-gb/HT208849

  -= Intel =-
  Intel heeft updates beschikbaar gesteld voor Intel Dual Band
  Wireless-AC, Intel Tri-Band Wireless-AC en Intel Wireless-AC
  producten. Voor meer informatie zie de volgende webpagina:

  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00128.html

  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00128.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-03
   /msg00001.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 12-SP3 en SUSE Linux
  Enterprise Desktop 12-SP3. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20190466-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXH0MW3+MTEyIH2VcAQpTZQv/R9dtzMsXBgLOUN/v/ga28LDYjO4+NLGw
INwVefrXetWUST7mtUcSB4Xf2ad9NU950Q9FrT/b7usLUK6EWkGprHAiTG2l3rlN
uR+yfR3+KvjYb5DbIz9x42FU0aogIKTmj2IIOrSeFr+H6TXFXwCdfdXYOfi3HzMD
EmmsA2LFe6Xls6/XWexpICTZ5snVtvSLdvtEFOfHPrR0tOxw+aaBdo+eOkB6CisJ
kWsaBvum0/msTFgDiEappldVGQ/QrkGgJILkpFuliQ4yaIsCMSZw8OjZbRyFMRRZ
lb7OtS/a5jQG4WpW5R0lez9KfmfVNY1L+vRXEvwgnVKaGgznOe3mf29YR2RJQRkm
J3SBIyaU6AmRhNJ7UV7l7NSWP75y9mNJGnfvLmY3+xFziMKShewjE1wcOpYBhoS5
n7TIvwUPPZVbYbjmP7H87ZLPx6E0SRs6SfSxyOJ5atRGQlDaM45358CPOLKcItlV
nCLeBha9czt/qg6VYZNGVxBCmYHfkZz6
=jD6K
-----END PGP SIGNATURE-----