Kwetsbaarheden verholpen in SpamAssassin

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.06 07-08-2019 NCSC-2018-0825  
 
low
medium
Signed-PGP →
 
07-08-2019
low
medium
NCSC-2018-0825 [1.06] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken of willekeurige code uitvoeren met de rechten van de ingelogde gebruiker. Het uitvoeren van willekeurige code kan dan lokaal door code te injecteren in de meta rule syntax, of op afstand doormiddel van een kwetsbaarheid in de PDFInfo plugin.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

FreeBSD
Linux
OpenSUSE
Oracle Enterprise
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise
Ubuntu

Apache SpamAssassin

< 3.4.2

Oplossingen

Oplossingen

Apache heeft versie 3.4.2. van SpamAssassin uitgebracht die de genoemde kwetsbaarheden verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in spamassassin. U kunt deze updates installeren via freebsd-update. Meer informatie over deze updates [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-15705 en CVE-2018-11781 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-15705 en CVE-2018-11781 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-15705, CVE-2018-11780 en CVE-2018-11781 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2016-1238, CVE-2017-15705, CVE-2018-11780, CVE-2018-11781

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

low
∑ = 17
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Administrator 1
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.06 07-08-2019 NCSC-2018-0825  
 
low
medium
Signed-PGP →
 
07-08-2019
low
medium
NCSC-2018-0825 [1.06] Signed-PGP →
Text
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.05 31-07-2019 NCSC-2018-0825  
 
low
medium
Signed-PGP →
 
31-07-2019
low
medium
NCSC-2018-0825 [1.05] Signed-PGP →
Text
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor SpamAssassin.

  Versie 1.04 07-11-2018 NCSC-2018-0825  
 
low
medium
Signed-PGP →
 
07-11-2018
low
medium
NCSC-2018-0825 [1.04] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-15705, CVE-2018-11780 en CVE-2018-11781 te verhelpen.

  Versie 1.03 12-10-2018 NCSC-2018-0825  
 
low
medium
Signed-PGP →
 
12-10-2018
low
medium
NCSC-2018-0825 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-15705 en CVE-2018-11781 te verhelpen.

  Versie 1.02 12-10-2018 NCSC-2018-0825  
 
low
medium
Signed-PGP →
 
12-10-2018
low
medium
NCSC-2018-0825 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 om een deel van de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie Mogelijke oplossingen.

  Versie 1.01 27-09-2018 NCSC-2018-0825  
 
low
medium
Signed-PGP →
 
27-09-2018
low
medium
NCSC-2018-0825 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

De ontwikkelaars van FreeBSD hebben updates uitgegeven om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie voor meer informatie de paragraaf "Mogelijke oplossingen".

  Versie 1.00 17-09-2018 NCSC-2018-0825  
 
low
medium
Signed-PGP →
 
17-09-2018
low
medium
NCSC-2018-0825 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.