-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in curl en libcurl
Advisory ID   : NCSC-2018-0987
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-16839, CVE-2018-16840, CVE-2018-16842
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20181106
Toepassing   : curl
         libcurl
Versie(s)    : >= 7.62.0
Platform(s)   : Debian 
         Fedora 
         SUSE
         Ubuntu

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in curl en libcurl. De
  kwetsbaarheden maken het mogelijk voor een kwaadwillende om een
  Denial-of-Service uit te voeren en code uit te voeren onder de
  rechten van het systeem.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van curl beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4331
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  kenmerken CVE-2018-16840 en CVE-2018-16842 te verhelpen in SUSE 12.
  U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken
  van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE
  FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2018-November
   /004824.html
  
  
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3805-1/

Hyperlinks
  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2018-16839.html
  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2018-16842.html
  https://curl.haxx.se/docs/CVE-2018-16840.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW+F7WCZzjw7WtN6KAQjnhAwAhfwLErWdrgKyQv7fsRDBOVkDU9TscVsm
cggaOXJl3tIW39dJFNoXIyOGg5eY9+R5FVRxpkwHQWWAaXheuBIINJkhs2b8WBCT
25wYRZxZZ41ndaab0MGcvJO5PKR6E8fq4zOWo4/+Q+q7MaD4UQryqHjh7/bRXED4
Vfp2S5DqFaVJXdoRp4mGYxT2kWmDSv1+ZFczbL70N4/2imHzaa1RqPnPNcDu6+L9
StIDIdZ83i4QDyJWfIOnP9urwbQKpxwi0mjm7W6rIsDXXXTaw2X6u8tqiutcoJ9n
HnXiQsi3X3q39sicFuIiaO9eyaReL1IkqPwINr6b6fRViwzym0KReR973/l8+kxb
HprWNAwjpZRXFa0hHyEmUFGlNupbuZFuYpOirYPtMiZCulkMLiEQ4bc3swMNkdqY
Bqs41PNr/NbpDk+TerS1aGq773D0ILAPUJAtK1ceTm/9SYRdNV3bdlFEyobyzLbM
dmZAfECRymmbjv8mfG8eah415WImyPYW
=rXb0
-----END PGP SIGNATURE-----