-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in curl en libcurl
Advisory ID   : NCSC-2018-0987
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-16839, CVE-2018-16840, CVE-2018-16842
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20181109
Toepassing   : curl
         libcurl
Versie(s)    : >= 7.62.0
Platform(s)   : Debian 
         Fedora 
         SUSE
         Ubuntu

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 11. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in curl en libcurl. De
  kwetsbaarheden maken het mogelijk voor een kwaadwillende om een
  Denial-of-Service uit te voeren en code uit te voeren onder de
  rechten van het systeem.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van curl beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4331
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /HGIHNGTPVOH6I4BPWISJJYJ57OV6WETQ/
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  kenmerken CVE-2018-16840 en CVE-2018-16842 te verhelpen. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  SUSE 12-SP3:
  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2018-November
   /004824.html
  
  SUSE 11-SP4:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20183681-1/
  
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  https://usn.ubuntu.com/3805-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW+WZiSZzjw7WtN6KAQgJrAv/WaQ+zmEqgi5LUeZRIq1lZ10J/3hsMQK/
MEj3QXjAY5nm8v53dd9CtrMi68qg22ZWBQs8v+9QrrCB/uFgMv2kzjMzjzSDMSg8
ZQk8QFXS4K1qo/kUwKu13DOuXyPdVns2Af7HpfxPxhhHM26m/h4eME6hLmuPn0rO
U9tBALVAq/FfnvQSj7zPHhL2r61ECZsNepgiPC8Cd1nFE4AN+tL+Vx1ezyild65B
g2T0QT+ukrXw4N2vesKG9bm0zH/NNu23euGxi8SwQBqojvYjsrYnhYApSu0Ccjt6
J1chcfbFefZR4VS9IWsrpsLwA2QMEmMrs7jdwrSnzvnepbhRwjA/XhZZd/OgqAtP
xBCxYOaBQoOigGXCbZIejmW7xWwSp0QLQXief36BJfcV4wxfCCySIuD1Pxza6GFF
RWOf99b9RA5CKUlItp4xGRCXRR3rwMnMdT22s38DuVyWvCj3jTqS6BoKsAOODf9u
LrIDyqtTw++Xw3GelDC86su8L2yF667f
=0tfW
-----END PGP SIGNATURE-----