-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in curl en libcurl
Advisory ID   : NCSC-2018-0987
Versie     : 1.05
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-16839, CVE-2018-16840, CVE-2018-16842
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190807
Toepassing   : curl
         libcurl
Versie(s)    : >= 7.62.0
Platform(s)   : Fedora
         Linux
         Novell SUSE Linux
         OpenSUSE
         Red Hat
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  Red Hat heeft updates uitgegeven om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2018-16842 te verhelpen in Red Hat Enterprise Linux 7. Zie voor
  meer informatie de paragraaf "Mogelijke oplossingen".

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in curl en libcurl. De
  kwetsbaarheden maken het mogelijk voor een kwaadwillende om een
  Denial-of-Service aanval uit te voeren en code uit te voeren onder
  de rechten van het systeem.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van curl beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2018/dsa-4331

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /HGIHNGTPVOH6I4BPWISJJYJ57OV6WETQ/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-11/msg00045.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2181

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  kenmerken CVE-2018-16840 en CVE-2018-16842 te verhelpen in SUSE
  Linux Enterprise 11-SP4 en 12-SP3. Tevens zijn er updates
  beschikbaar gesteld om alle kwetsbaarheden in SUSE Linux Enterprise
  12-SP4 te verhelpen. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  SUSE Linux Enterprise 11-SP4:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20183681-1/

  SUSE Linux Enterprise 12-SP3:
  https://www.suse.com/nl-nl/support/update/announcement/2018
   /suse-su-20183608-1/

  SUSE Linux Enterprise 12-SP4:
  https://www.suse.com/nl-nl/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20190339-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3805-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDUAwUBXUrba3+MTEyIH2VcAQrxSwv4la5EWjpQz89jVFBkvrFBftMyfgdqw2U5
4BF3AKz2XssbH5LYljvuxg+wCm5toZFoGSn49YQILifGTXsCea51Tn0TygeipBTv
N5cR9vIj+6VztGLZgZ++BKFl6JKeHnSGrTg2CCFIpVEMz1eacT6NwTm7TRuFZFjO
Fxk2DJjRDtu9yN/HnTqN6z0eTRrMeqqh+txPijhlcdt2HqzBAKiL6vosTLf3i16t
zyxBgB9iXtOyecQZek/sopRiHxxXbrDjXYarlZmjF7r7m7EQmg/5M7f56rPRc3yc
/r4tlFSQE/bheIsshqkIA3w19wNW9IvXcgSh8zN5VhLA5EvwftPn8c66mdNtvOpL
5OuarmXkP5MGwk5+5W5Z5YrQob9yTWrUuPPZbw/YMbpU7emJqIj0Pnfhg9aAagxx
pPpxeh2QFNIv+8i0yo3bHUoYUcdQan/1B3Q6U3MVqbRrlsVODhvVNy5vx+ouhtUO
n5hv4XaTetY/W7/GKMfbOLRCRKMkwm4=
=DBcw
-----END PGP SIGNATURE-----