-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Libarchive
Advisory ID   : NCSC-2018-1134
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2016-10209, CVE-2016-10349, CVE-2016-10350,
         CVE-2017-14166, CVE-2017-14501, CVE-2017-14502,
         CVE-2017-14503, CVE-2018-1000877, CVE-2018-1000878,
         CVE-2018-1000880
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20181228
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Libarchive. Hierdoor
  was het mogelijk voor een ongeautoriseerde kwaadwillende op afstand
  een Denial-of-Service te veroorzaken of om toegang te krijgen tot
  gevoelige informatie. Om de kwetsbaarheden te misbruiken moet de
  kwaadwillende de gebruiker overtuigen om malafide archief-bestanden
  te verwerken.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Libarchive beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'.

  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  - https://www.debian.org/security/2018/dsa-4360

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXCYRXiZzjw7WtN6KAQiI+Av/SeJYgiXcSeRQqRmHtMSDbU3ip7/iK3sW
e/fiYOBe4lbVJ+DrdvrLgrW21adzCgmvbxvGFiGdQ110OpBnQq3uJEncennvHQvw
yuqnBsHIw15kum7iJUwLpZCKqevL1Htav3YcyoamVtmratZ3wmD/6e4TvPo/Patp
S7/h5j0mTu9FZSs5kvRHz7SfwezUcPRUrRoteIDDrepfqzLmUibWajVEdkGGLty0
pnGh/CBUt5HQclidXMgkXzZY15KPCpiQ3ybOy4/WFiUBxZvGg+AzTkW2yAVwl8IR
+oN6RAT0vRB1O3UqpaaQeTACW0OgMNFWqw7KfH7XBCAeuJaf8mL5DTN8VyxztU1P
QIpLq5wBar6pIe8NsD/jISdNQxoZiVWfT5Gil548qYyGp4vd8icCvX/quhtdsRf3
dwLO6NTUq17r83DHuxrD2bl3RtiEUsHYQwrm71+paksaeWc+wL3FEpb7d6WkfSTQ
ghoMjDgjo6ehDWIIYufgOIfHtqLbANhM
=Fur6
-----END PGP SIGNATURE-----