-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Libarchive
Advisory ID   : NCSC-2018-1134
Versie     : 1.01
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2016-10209, CVE-2016-10349, CVE-2016-10350,
         CVE-2017-14166, CVE-2017-14501, CVE-2017-14502,
         CVE-2017-14503, CVE-2018-1000877, CVE-2018-1000878,
         CVE-2018-1000880
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190325
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Fedora

Update
  Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2018-1000877, CVE-2018-1000878, CVE-2018-1000879 en
  CVE-2018-1000880 te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Libarchive. Hierdoor
  was het mogelijk voor een ongeautoriseerde kwaadwillende op afstand
  een Denial-of-Service te veroorzaken of om toegang te krijgen tot
  gevoelige informatie. Om de kwetsbaarheden te misbruiken moet de
  kwaadwillende de gebruiker overtuigen om malafide archief-bestanden
  te verwerken.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Libarchive beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'.

  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  - https://www.debian.org/security/2018/dsa-4360

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /ZVXA7PHINVT6DFF6PRLTDTVTXKDLVHNF/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXJjP5n+MTEyIH2VcAQqOUgv+JI2fuUxSJx2CrfoRVC4IszIVXqIkkxgC
zbXZQ5E4V0/owI2n4J7A2K1cvkfFH8EutmWHpR89XM4oTVUYnSrjIZLtpVTAiW6d
xvsAPhDVxpYtOzyF6e43+Qqyp1tFSu2g2U4f+xm3moYSTjh3YwuMnSW5TkrCl9ud
fNHmml+OjhyV9VpjuzVEe+phlN5jJsI0R4ZJiKiWm/5CMoj7yeYjIhUY8M6bx7+P
KHKwUnr6YE5QaIyAhLH7OfVF+PxeEykomVd27qFC2IQ3YVvBnzod5GmA5XyBr1XZ
fksNAMuOistko/LZ/D2rGiC5HmQa1OOSm2DHL7qQ6/MpqvY2w6vSFamFEYMWgrbO
M2Vc0n4vx/4ijRk2nK3xFEyoQLUmlmvRyZpY5A3MObZBccS7aiXBpOEw7HGfrNwS
opZqxWySpv7HJL9wckL/mCvsHuMyC7ooJermSxccXvOigUhWh9lP2OmTttbCL46+
C0wx9tkbGY02gMZvZEPQ1f7wzwi9MY3o
=Nrit
-----END PGP SIGNATURE-----