-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Libarchive
Advisory ID   : NCSC-2018-1134
Versie     : 1.02
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2016-10209, CVE-2016-10349, CVE-2016-10350,
         CVE-2017-14166, CVE-2017-14501, CVE-2017-14502,
         CVE-2017-14503, CVE-2018-1000877, CVE-2018-1000878,
         CVE-2018-1000880
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20191202
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Suse heeft updates beschikbaar gesteld voor Libarchive. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Libarchive. Hierdoor
  was het mogelijk voor een ongeautoriseerde kwaadwillende op afstand
  een Denial-of-Service te veroorzaken of om toegang te krijgen tot
  gevoelige informatie. Om de kwetsbaarheden te misbruiken moet de
  kwaadwillende de gebruiker overtuigen om malafide archief-bestanden
  te verwerken.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Libarchive beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'.

  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  - https://www.debian.org/security/2018/dsa-4360

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /ZVXA7PHINVT6DFF6PRLTDTVTXKDLVHNF/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  SUSE 12:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20193092-1/

  SUSE 15:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20193093-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXeSkoX+MTEyIH2VcAQrSUgv9FnAFRyPDWhzIXL9by3PaFSxC4LaHRLpk
DSfOXjDvlISl9r6EmTORphKdKyQgWQ58CQTrd1BAcrehduL7rq50C74SZzb+YALb
2W9d+lsKhUNmwe5SpP1ebVGqaQf8CitITB77qqN12aNLUx3MP7r6RDtveXMRbkRU
po0mAvlh+euZqILtk2Q9QRcFytsL/tpbsXVSWeGZeR0kNyN3hXPK/BpW8RHhLFgt
znhlxWCnnmMsaZKHNpdffjRlrGtdLcN04TkiGnUE4wKOF6Jyegc4T6bj9I5IHpd1
CvEKl/NhCv4IIzBcw4iIcatN4vcrwfc8B7uEPiInNTRIM1dsIDqpOPpEwCHUn2nI
fvLQVUFXNYjSkpMSnxlFml1pecSKxz2GcNmpkKgcJWjzYaLIh4RpZPZW3tLMFIEb
cceuQTr2cg0mOLNqR2+Of/qxVdQmTx3TR7qk2vHsu6kmCGFGeqmagvxdlImoE0Pf
0WO6LNe16sQPFEoBlRI5lZOEsmf6aI7C
=udlv
-----END PGP SIGNATURE-----