-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2019-0159
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1559
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190227
Toepassing   : OpenSSL
Versie(s)    : 1.0.2 – 1.0.2q
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevindt zich een padding-oracle-kwetsbaarheid in OpenSSL. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  gevoelige informatie te bemachtigen.
  Om de kwetsbaarheid te kunnen misbruiken moeten er
  "non-stitched"-ciphersuites in gebruik zijn. Daarnaast moet de
  kwetsbare applicatie tweemaal de SSL_shutdown-functie aanroepen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van OpenSSL hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de updates downloaden van de
  website van OpenSSL. Voor meer informatie, zie:

  https://www.openssl.org/news/secadv/20190226.txt

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXHZQdn+MTEyIH2VcAQp8ogv/b9f7IwzOo0xfpTb+nvSrIQ1c4st4t3rD
NU68KeA4kFpv+Y2qiZyBxAAwxRmqHszF0tFOuSGK83TYgW+OP+Ep9KnrBW+L8YE5
UeOmj0RQ1Wq2EScaNr1+8/QXEdSyiYCtRg/7ViA6MqcoKu1SiCl7GYHvDMMRlwTy
1xep771FcZL8ZGGxXznbN5i2vJMkHuq6NXlFeibMhilpCo7Sdwu3rZsO1huekwFH
zVzdrfLOxtqXG6YEoFM4vG5gJqK2qBxc5v3YdzIDNG3ttr8EuNcXTX61FbcHCvSt
uT7SlwR5YgGtOweFh7j/347wvkK1sKFGYuJl/u5IiIZxBPQ1YS1idX2uohUeVSfx
ygCFFhCcP09OeNu75a6VFSrWfqSfj8GoZ7ryicIhbUWFPN59YbeaFV+6gjWWeUEq
P9TXheavpLYe0WCXHqpQ17I6h1HILUL6FwDJrq5hnQy16K8CW+kE0QNtc3GFsJGm
ttYt/KJdb8SRWLBi42IiJeG+QFMqTDO4
=l7+7
-----END PGP SIGNATURE-----