-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2019-0159
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1559
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190228
Toepassing   : OpenSSL
Versie(s)    : 1.0.2 – 1.0.2q
Platform(s)   : Ubuntu

Update
  Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevindt zich een padding-oracle-kwetsbaarheid in OpenSSL. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  gevoelige informatie te bemachtigen.
  Om de kwetsbaarheid te kunnen misbruiken moeten er
  "non-stitched"-ciphersuites in gebruik zijn. Daarnaast moet de
  kwetsbare applicatie tweemaal de SSL_shutdown-functie aanroepen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van OpenSSL hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de updates downloaden van de
  website van OpenSSL. Voor meer informatie, zie:

  https://www.openssl.org/news/secadv/20190226.txt

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3899-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXHfWiH+MTEyIH2VcAQoyGgv+Mw0Rtr+5QyQ+9GV3H3cHhrNk96nmcW3k
qjK9EJPhD3XQUCU6RDnAbNpDO+jYUp01H/ig1TR6RK0Qmam1kLPZPeK42b8TLO8p
oIa6TI0J7M7nudlG3DHZam22lm+GQzzxlu8o1DoCC/452noQ+gdhYlI1ZGVigPMw
o0GrCXg2n/S+tBRSYVSEAKw14R5kR9Vh03QfRZNzbEIqa9O3zGQKTHSS/OcS4gBj
zHW12cwZGgpkMNZ6v6LVjTwJpvrjAqOYbjSGiHmqidgA2E3OhJnAjoDRsJpsYmHB
AeHJx5k39/N4uXmmgQ4ZS3IFx/DtrUdj5uzbfPZveJSW3ZUthzrm5jlt6p80e9f8
2EYgF4vD9yRZyZSliXpkksX0wS2oB5JpeUCJahUhH11ZRdUABhaxzQGXcgScqq4Q
5cbd4i9LxeVrd6qTs/MLM9diKvfsW0PoJZoONrNm/y3K5TAjDasxQqnujI9kigkC
NbghWZDnIqgOgKTq0Xo0u+VIoTbD0Uzk
=n9WE
-----END PGP SIGNATURE-----