-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2019-0159
Versie     : 1.05
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1559
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190417
Toepassing   : OpenSSL
Versie(s)    : 1.0.2 – 1.0.2q
Platform(s)   : Debian
         IBM AIX
         OpenSUSE
         SUSE
         Ubuntu

Update
  IBM heeft updates voor AIX uitgegeven om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Zie voor meer informatie de paragraaf "Mogelijke
  oplossingen".

Beschrijving
  Er bevindt zich een padding-oracle-kwetsbaarheid in OpenSSL. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  gevoelige informatie te bemachtigen.
  Om de kwetsbaarheid te kunnen misbruiken moeten er
  "non-stitched"-ciphersuites in gebruik zijn. Daarnaast moet de
  kwetsbare applicatie tweemaal de SSL_shutdown-functie aanroepen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van OpenSSL hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de updates downloaden van de
  website van OpenSSL. Voor meer informatie, zie:

  https://www.openssl.org/news/secadv/20190226.txt

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openssl beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4400

  -= IBM =-
  IBM heeft updates beschikbaar voor AIX 7.1 en 7.2. Meer informatie
  over de beschikbaarheid van deze updates treft u aan via de volgende
  locatie:

  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10878172

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-04/msg00037.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20190572-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3899-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLcZ4H+MTEyIH2VcAQqjaAv/UJfgdX8M2kGIZQ/U771vEPaDYSaR0lwO
TbvEuE4iTmU2X2fU6HyS4X02L1U5PahBBdGW1pyDK4soR3yeQH0GRfUrCEYlQW8b
ATW83Zr03UwjbXjrpkZUksNwLZ1UbNeukERLWPN4gGn+e0UQvZsodunIWOkyLVak
q32khaCYyjunde1GjJxQRPgfkCGS8FXjCR9GWtTiKiapCOjVKeA1k4s1uuG8sNIc
I2T1oBOM3QhULC7T9ArkUYtERK4K5mYoWXKizpgTM4ySEwgZZWGJqVZBxQtDICRJ
Cov66fpdKeX8E3kd95tc2d5VeKXIPT7NLgcO73XI9XfVQTvnYYOBjwyQgZeahDsD
svttAUMSi+jEx1oO4B24xTsGDq82jLrVI/J73XdNe3dF9dfun7LrY8BP7aIQPuzL
X/Wp08q735MsJ0m2fS6Q7ZdKtOOL8UofbrpMuRBDUnXqdx01uNwqEAttV6K9043J
K5/5U2q8Lw/uXUGfpBd3FYBPLT9ibtuj
=UoTU
-----END PGP SIGNATURE-----