-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.09 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2019-0159
Versie     : 1.09
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1559
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190819
Toepassing   : IBM Rational ClearCase
         OpenSSL
Versie(s)    : 9.0.1 - 9.0.1.7, 9.0 - 9.0.0.6, 8.0.1 - 8.0.1.21
         1.0.2 – 1.0.2q
Platform(s)   : CentOS
         Debian
         IBM AIX
         OpenSUSE
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE
         Ubuntu

Update
  De ontwikkelaars van Red Hat en CentOS hebben updates beschikbaar
  gesteld voor OpenSSL. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er bevindt zich een padding-oracle-kwetsbaarheid in OpenSSL. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  gevoelige informatie te bemachtigen.
  Om de kwetsbaarheid te kunnen misbruiken moeten er
  "non-stitched"-ciphersuites in gebruik zijn. Daarnaast moet de
  kwetsbare applicatie tweemaal de SSL_shutdown-functie aanroepen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van OpenSSL hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de updates downloaden van de
  website van OpenSSL. Voor meer informatie, zie:

  https://www.openssl.org/news/secadv/20190226.txt

  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:

  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2019-August
   /023403.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openssl beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4400

  -= IBM =-
  IBM heeft updates beschikbaar voor AIX 7.1 en 7.2 en IBM Rational
  ClearCase. Meer informatie over de beschikbaarheid van deze updates
  treft u aan via de volgende locatie:

  AIX:
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10878172

  IBM Rational ClearCase:
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10886659

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en 15.1. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  Leap 15.0
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-04/msg00037.html

  Leap 15.1
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-05/msg00124.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2471

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise 11 en 12. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de
  packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  12:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20190572-1/
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20191553-1/

  11:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-201914091-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3899-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXVp6LX+MTEyIH2VcAQp4yAv/UsfwgmKilrnuvfr/lVhMyw/c0Vjn0KQj
E5i7O7b4lUD+8OM9k8FzdJvrZENiJ3I8Bh7A0/Ra6oIaSoGiySH8XLsptNtl2sOA
gk/wtUua/IyEhoWzGopqPVduQyqZNVIHHwRkRgNtWQO+a0GSeK6q4jRQK+hSil18
VJkc3rR7NUDvR3zIBqFT2AHWUki/2uTG7VUB5TebAM6OlS1540o/NXMT5+3Spk5t
kQYOHBVigJsQFqqkbEy4GIcHo0z/tqQzIYLm9xF0CjQV5QVx6d3DeGszRjrexcSB
xQwiLkQ8YA2NdeBVXNdTF+Dh6WhfxFE6eHqHx8907GMCgu1RNsnZi30wUp1I02CT
sRIRtVzCXA9XFc0lCtVTGnD0kzBPskPXD5NDdvKdTjK2X8Zl/KwkQzeTHx+NpvPs
Y5KPtW/J+5YSEt4bCk2sj5+K4IVY1JLG/YOxDpcLjTiBInNHHw/LhujMNt6qzFTZ
q5Epu5QAv4kAZEAGjprtwLXCnPv/OGGf
=D6hS
-----END PGP SIGNATURE-----