-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.10 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2019-0159
Versie     : 1.10
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1559
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190827
Toepassing   : IBM Rational ClearCase
         OpenSSL
         Xerox WorkCentre
Versie(s)    :
Platform(s)   : CentOS
         Debian
         IBM AIX
         OpenSUSE
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE
         Ubuntu

Update
  Xerox heeft updates uitgebracht voor WorkCentre om de kwetsbaarheid
  te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevindt zich een padding-oracle-kwetsbaarheid in OpenSSL. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  gevoelige informatie te bemachtigen.
  Om de kwetsbaarheid te kunnen misbruiken moeten er
  "non-stitched"-ciphersuites in gebruik zijn. Daarnaast moet de
  kwetsbare applicatie tweemaal de SSL_shutdown-functie aanroepen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van OpenSSL hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de updates downloaden van de
  website van OpenSSL. Voor meer informatie, zie:

  https://www.openssl.org/news/secadv/20190226.txt

  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:

  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2019-August
   /023403.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openssl beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4400

  -= IBM =-
  IBM heeft updates beschikbaar voor AIX 7.1 en 7.2 en IBM Rational
  ClearCase. Meer informatie over de beschikbaarheid van deze updates
  treft u aan via de volgende locatie:

  AIX:
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10878172

  IBM Rational ClearCase:
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10886659

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en 15.1. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  Leap 15.0
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-04/msg00037.html

  Leap 15.1
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-05/msg00124.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2471

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise 11 en 12. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de
  packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  12:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20190572-1/
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20191553-1/

  11:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-201914091-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3899-1/

  -= Xerox =-
  Xerox heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden in onderstaande document:

  https://security.business.xerox.com/wp-content/uploads/2019/08
   /Security-Mini-Bulletin-XRX19T-WorkCentre-4265.pdf

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXWUGQH+MTEyIH2VcAQpdcgv/T7OI2HYWdA/QRIQz+jltYQ0MVzEXHG9W
Rv/8FPOUJg6fjoWgUPjxryTrlABZNmWwRf6yAXJ6b8/Y5mbA7Z6Z3cun4tr2FxcQ
kgjo17se9kKqGYsQPLHnjrtu3IEs4kxxXJL6QiJgLj576RXrt13zU+ObzWPMjqIM
zfhI4Dvz0zM4t5+q0vI5bxPNKuVJhjlIYdJM6TvLuvnGLo1pahMZcPpL4746irh2
V9Fj96cNVN+6fhngmbFfbM60TqnGc7TIu8Py/gP9GZPqFYI4rj0nW2+CBwosZpJA
Ue5GheBek3fi3kWxwkInOpawJwN2phLloqgTjv1xZoroEne0RYNtiRi7c5Ym0YBm
1akXbZQueqzB/wt0grgyrQnCVCbqOKdifsrCbqUB9vTw0HcfN5JgfqlHuaUa0tJx
O0zQDtw7/Nhd1BJ7Dcdy2/9hHf2yqreZXsu7yHEApFYUAyo0fLzQ261M25aR9Ocg
1HGow7TIVG2/8+lNYFVJfIvjG9sF4gzi
=Gcxw
-----END PGP SIGNATURE-----