Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Google Android

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 26-03-2020 NCSC-2019-0184  
 
medium
high
Signed-PGP →  
26-03-2020
medium
high
NCSC-2019-0184 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Google heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Android. Een
kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om verhoogde rechten te verkrijgen, om toegang tot gegevens te verkrijgen, om willekeurige code uit te voeren (al dan niet met verhoogde rechten), of om een Denial-of-Service (DoS) te veroorzaken.

De meest kritieke kwetsbaarheid die verholpen wordt middels deze update bevindt zich in het Media Framework. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren met verhoogde rechten. Om de kwetsbaarheid te misbruiken moet de kwaadwillende een gebruiker verleiden om een malafide bestand te openen. Google stelt dat het geen indicatie van actief misbruik heeft.

Google heeft de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-1989, CVE-2019-1990, CVE-2019-2009, CVE-2017-8252, CVE-2018-11817 en CVE-2018-11958 geïdentificeerd met een 'kritieke' impact en de overige met een 'hoge' of 'gemiddelde' impact.

  • Beveiligings-update 1-3-2019 (patch level):

Framework
Er bevinden zich drie kwetsbaarheden met de impact 'hoog' in deze
sectie. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om zich verhoogde rechten te verschaffen of om gevoelige informatie te bemachtigen.

Media Framework
Er bevinden zich twee kritieke kwetsbaarheden in het Media Framework. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren met verhoogde rechten. Om de kwetsbaarheden te misbruiken dient de kwaadwillende een gebruiker te verleiden om een malafide bestand te openen.
Daarnaast bevinden zich drie kwetsbaarheden met de impact 'hoog' in deze sectie die een kwaadwillende in staat stellen om zich verhoogde rechten te verschaffen.

System
Er bevindt zich een kritieke kwetsbaarheid in deze sectie. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren met verhoogde rechten. Om de kwetsbaarheid te misbruiken dient de kwaadwillende een malafide bericht te sturen naar een kwetsbaar apparaat.
Daarnaast bevinden zich 16 kwetsbaarheden met de impact 'hoog' in deze sectie. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om zich verhoogde rechten te veschaffen of om gevoelige informatie te bemachtigen.

  • Beveiligings-update 5-3-2019 (patch level):

System
Er bevindt zich een kwetsbaarheid met hoge impact in deze sectie. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om zich verhoogde te rechten te verschaffen.

Kernel-componenten
Er bevinden zich drie kwetsbaarheden met hoge impact in deze sectie. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om zich verhoogde rechten te verschaffen.

Qualcomm-componenten / Qualcomm closed-source componenten
Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in de Qualcomm-componenten.
Drie daarvan hebbende impact 'kritiek'. De kwetsbaarheden betreffen de Qualcomm-componenten die nader worden beschreven in de desbetreffende Qualcomm AMSS security bulletin's of security alert's. Qualcommm verzorgt de inschaling van deze kwetsbaarheden.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Google Android Operating System

RIM Blackberry

Oplossingen

Oplossingen

Google heeft updates beschikbaar gesteld voor Android om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

RIM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Blackberry Powered by Android toestellen. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2017-8252, CVE-2018-10883, CVE-2018-11817, CVE-2018-11958, CVE-2018-11966, CVE-2018-11970, CVE-2018-11971, CVE-2018-13899, CVE-2018-13917, CVE-2018-13918, CVE-2018-20346, CVE-2018-9561, CVE-2018-9563, CVE-2018-9564, CVE-2019-1985, CVE-2019-1989, CVE-2019-1990, CVE-2019-2003, CVE-2019-2004, CVE-2019-2005, CVE-2019-2006, CVE-2019-2007, CVE-2019-2008, CVE-2019-2009, CVE-2019-2010, CVE-2019-2011, CVE-2019-2012, CVE-2019-2013, CVE-2019-2014, CVE-2019-2015, CVE-2019-2016, CVE-2019-2017, CVE-2019-2018, CVE-2019-2019, CVE-2019-2020, CVE-2019-2021, CVE-2019-2022, CVE-2019-2023, CVE-2019-2024, CVE-2019-2025

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 26-03-2020 NCSC-2019-0184  
 
medium
high
Signed-PGP →  
26-03-2020
medium
high
NCSC-2019-0184 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

RIM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in Blackberry Powered by Android toestellen.

  Versie 1.00 05-03-2019 NCSC-2019-0184  
 
medium
high
Signed-PGP →  
05-03-2019
medium
high
NCSC-2019-0184 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.