-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Apache Tomcat
Advisory ID   : NCSC-2019-0240
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0199
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190326
Toepassing   : Apache Software Foundation Tomcat
Versie(s)    : 9.0.0.M1 - 9.0.14
         8.5.0 - 8.5.3
Platform(s)   :

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken. De kwetsbaarheid werd veroorzaakt
  doordat de HTTP/2-implementatie streams accepteert met grote
  aantallen SETTINGS-frames en clients toe staat om streams open te
  houden zonder data te lezen/schrijven of op te vragen/te versturen.
  Hierdoor is het mogelijk om I/O van de Servlet-API te blokkeren wat
  kan leiden tot een Denial-of-Service.

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft versies 8.5.38 en 9.0.16 beschikbaar gesteld voor
  Tomcat. Meer informatie over deze updates kunt u vinden op
  onderstaande pagina's:

  Apache Tomcat 8.x:
  http://tomcat.apache.org/security-8.html

  Apache Tomcat 9.x:
  http://tomcat.apache.org/security-9.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXJn193+MTEyIH2VcAQonvgv+M7m22xshQd/UwcJCHY7qmmdPtryv7WXB
EbhAWdQ6gYtTMi/qkzMQFhN1tiV+UIb+cHOdAoAzljBiN+fL+voGWiVhx3IgfPjD
55djjcGrfWOOCUsq3LpilBMxH27kHRp5yw1rGlvB1gX2Yhzz7N+kKsPbmX1dgSvV
yWMv9K5RaD3NS5XDmxgfK6RZ+vcyeXwRVGFYHqe5q0cs3TAKkpoN/WPzuSsQvxDv
KD+HvMEoHykrk2ir66hafgz7VVzCuFyApxchofAcIHxlDvYUzPPzoJoVcrVL/0B/
RwGPESLNgENHVFycLVDZzAkZnmwb/ohAf8NrTB477b/p/C/vGhRuxKVE3/CSeW8P
nVa8dEhvDGWmljBRkdTScBrFAxt5RNrAzRVl0rPPeX/R9fl9NjNrwxd5AGMLAXKz
lJY9CuFUsixdIyamLJOGnOTWNBV3AKAIVr3Vp7C5uQ9Jn9q5NFnV3F3HIuDssSON
jwK5IY57yuONPzPT3D77LFjgltVa9OVE
=ENLX
-----END PGP SIGNATURE-----