-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache Tomcat
Advisory ID   : NCSC-2019-0240
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0199, CVE-2019-0221, CVE-2019-10072
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190625
Toepassing   : Apache Software Foundation Tomcat
Versie(s)    : 9.0.0.M1 - 9.0.19
         8.5.0 - 8.5.40
Platform(s)   : Fedora

Update
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Apache Tomcat. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden
  mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken. De
  kwetsbaarheid werd veroorzaakt doordat de HTTP/2-implementatie
  streams accepteert met grote aantallen SETTINGS-frames en clients
  toe staat om streams open te houden zonder data te lezen/schrijven
  of op te vragen/te versturen. Hierdoor is het mogelijk om I/O van de
  Servlet-API te blokkeren wat kan leiden tot een Denial-of-Service.

  De Fedora update voegt de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-0221
  toe aan dit beveiligingsadvies. Het betreft hier een Cross-Site
  Scripting-kwetsbaarheid in een form-field die standaard is
  uitgeschakeld. Dit form-field wordt gebruikt bij foutzoeken.

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft versies 8.5.41 en 9.0.20 beschikbaar gesteld voor
  Tomcat. Meer informatie over deze updates kunt u vinden op
  onderstaande pagina's:

  Apache Tomcat 8.x:
  http://tomcat.apache.org/security-8.html

  Apache Tomcat 9.x:
  http://tomcat.apache.org/security-9.html

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30 voor de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-0199 en CVE-2019-0221. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /ZQTZ5BJ5F4KV6N53SGNKSW3UY5DBIQ46/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXRI7B3+MTEyIH2VcAQqhMAv+IgXCkuD9xrNfee7B+wc/BS9YepwZnsXE
KQcYrK5d9XEr5pDTTmeIqfjFTxOx2eFThDRlKqUGvMVc3THqWsK3aJVFfYX5Md0P
hRJT1rdlVB8ev/vKN6SvDOWvBKI2TH0foliwYcvK3MTsqHmaorKKDtD2K3jg/d/A
DfZyHqvmF426LfIV2byWYTVbb6U2q8SAExtAMxs8EQ/5Z5dAKQyMHZWVDLfb3e8Y
RO1bng90tdS0lTS6EFBMRzsutyzQndlYG4QBbxb/mQa3rQTwq35PWJPZv+UFcXOu
wXHTC1m0z2Uv+Ct4NbdOvWSIzigsY16i19a9a02jkRh3cCq7keJvSIjQi/dLNuQX
Pl5yl+3dNwvflUuN5ZVcF/OvVGGux9DVZONa/3abV6atpMbfoXKXcbXx3lzzUFxF
7Ch2/iWDWc+i0GYxvEE7oqBhMzbwgkjp1KyaR8J32yq1zxxzaDdiGC83KGCYS8GT
1FuoAg7FzE/3+qlBlq9FYUVONKI3pY6e
=qLRs
-----END PGP SIGNATURE-----