-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache Tomcat
Advisory ID   : NCSC-2019-0240
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0199, CVE-2019-0221, CVE-2019-10072
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190701
Toepassing   : Apache Software Foundation Tomcat
Versie(s)    : 9.0.0.M1 - 9.0.19
         8.5.0 - 8.5.40
Platform(s)   : Fedora
         OpenSUSE

Update
  OpenSuse heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenSUSE Leap 15.0.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken.

  De kwetsbaarheid werd veroorzaakt doordat de HTTP/2-implementatie
  streams accepteert met grote aantallen SETTINGS-frames en clients
  toe staat om streams open te houden zonder data te lezen/schrijven
  of op te vragen/te versturen. Hierdoor is het mogelijk om I/O van de
  Servlet-API te blokkeren wat kan leiden tot een Denial-of-Service.

  De Fedora update voegt de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-0221
  toe aan dit beveiligingsadvies. Het betreft hier een Cross-Site
  Scripting-kwetsbaarheid in een form-field die standaard is
  uitgeschakeld. Dit form-field wordt gebruikt bij foutzoeken.

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft versies 8.5.41 en 9.0.20 beschikbaar gesteld voor
  Tomcat. Meer informatie over deze updates kunt u vinden op
  onderstaande pagina's:

  Apache Tomcat 8.x:
  http://tomcat.apache.org/security-8.html

  Apache Tomcat 9.x:
  http://tomcat.apache.org/security-9.html

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30 voor de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-0199 en CVE-2019-0221. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /ZQTZ5BJ5F4KV6N53SGNKSW3UY5DBIQ46/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2019-0199 en CVE-2019-0221 te
  verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik
  maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE
  downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-06
   /msg00090.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXRoajX+MTEyIH2VcAQoDrAv/QgsSTQhoeA93hek4lpIvG5CqQdWftpuX
cnZwOcrZ+Z8g7OSw+yIXrAdzhfIs9Y9aTV6eQSpNV5NPRKIY5xnuLcjfa/jexyRF
g4Pbscr7uKa7IB2qUOsnbR+X87/E+g+ac/2CR85Rr+0HRvKU3o88OrY3aRYL8WUK
yU+HiqwteRQPc9t8sZoznd4+Mm6rqDUlBP8fC+W/zcUzXd4f1I0Kxx9LkpEYdx+3
bDlKwNgwgkShPUSEmNaTG4v5UJLhSNJ3F6Yv3iezWYUVbfP9Z7kBH7tBkEAKnbQv
89gnxpCExMuZGhjrakrEg1y8ZrOWx50ejt6fA1FG6dRSilaCHIuq+2KXZMpMyI4A
E9gw7XS4wFiyouvK+k9GpfEo/W7W1JWTVdFiSjkWaz/VkcNBWOcl9w/dNj5HBq1c
2IGpfZEMaBWGtsmmBqlpWVJ0nyLMCKs7t1pgms/mwbQsU6l5SLzS+yrVH5BlVH+7
McdMetfMWHmMwLwn8KedGTJdF8GagEtt
=gC4E
-----END PGP SIGNATURE-----