-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.06 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache Tomcat
Advisory ID   : NCSC-2019-0240
Versie     : 1.06
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0199, CVE-2019-0221, CVE-2019-10072
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20191231
Toepassing   : Apache Software Foundation Tomcat
Versie(s)    : 9.0.0.M1 - 9.0.19
         8.5.0 - 8.5.40
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         Fedora
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Debian heeft updates uitgebracht voor Debian 9 ("Stretch", de
  Oldstable versie). Hierin zijn ook de eerder beschreven oudere
  (2018) kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-8014 en CVE-2018-11784
  verholpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken.

  De kwetsbaarheid werd veroorzaakt doordat de HTTP/2-implementatie
  streams accepteert met grote aantallen SETTINGS-frames en clients
  toe staat om streams open te houden zonder data te lezen/schrijven
  of op te vragen/te versturen. Hierdoor is het mogelijk om I/O van de
  Servlet-API te blokkeren wat kan leiden tot een Denial-of-Service.

  De Fedora update voegt de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-0221
  toe aan dit beveiligingsadvies. Het betreft hier een Cross-Site
  Scripting-kwetsbaarheid in een form-field die standaard is
  uitgeschakeld. Dit form-field wordt gebruikt bij foutzoeken.

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft versies 8.5.41 en 9.0.20 beschikbaar gesteld voor
  Tomcat. Meer informatie over deze updates kunt u vinden op
  onderstaande pagina's:

  Apache Tomcat 8.x:
  http://tomcat.apache.org/security-8.html

  Apache Tomcat 9.x:
  http://tomcat.apache.org/security-9.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van tomcat8 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. In deze update zijn ook
  de oude (2018) kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-8014 en
  CVE-2018-11784 verholpen. U kunt de aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4596

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30 voor de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-0199 en CVE-2019-0221. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /ZQTZ5BJ5F4KV6N53SGNKSW3UY5DBIQ46/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2019-0199 en CVE-2019-0221 te
  verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik
  maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE
  downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-06
   /msg00090.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 12-SP4. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20191866-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS en
  18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4128-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXgs23n+MTEyIH2VcAQoIIAv/ZkXM7WXzAErMx8jpYg+m7DkKWII66IsB
YKzsJ5qQcYENtwYj8MrXbZLBJxQOqTwOX6ylBUVln1zo5LH3wbTNtv+IXnkWg3+I
gkWi8cnyR0W4Kbp6wuqMoxSnRlR+sFFO8Ick47cM4o45dxzGjhFNZv+C3jMcLZmG
uOSPKNNU1wBOQulYX9gjwFJtSOiZq/DLdJEDRATyTefqChvLCZzzxQCbKawtyFwM
fwbVLooszpadumi12chx8ovV01Ah8jGoXOS+iOUC1YgGSZp2M2k0rNeT5abYHbR3
z9vl4SK3rFP6ZNR+UDdStiqbEcXv9JXXz4U+p0XuUcjuGCg74nh9URQxj4v4ii0S
BMAZwHtTv3XMS8NlmoLA//qhi+zRDUgwUhclsP8gbtXCjIK183B1VD9esRobK7Le
uE1CJzmZOhK/QT28aIWvPri0pCw5jjFk+s2Xr98CaBFU48Dhn/aQEmrJNg2/vUWn
EDsoRWk54GkrWEoexydw5rpj9YZkEnuP
=U887
-----END PGP SIGNATURE-----