Kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.11 28-01-2020 NCSC-2019-0275  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
28-01-2020
medium
high
NCSC-2019-0275 [1.11] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Manipulatie van gegevens
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • Toegang tot systeemgegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Apache heeft kwetsbaarheden verholpen in de Apache HTTP Server. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Toegang tot systeemgegevens
  • Denial-of-Service (DoS)
  • Verhoogde gebruikersrechten
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • Manipulatie van gegevens

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-0211 is er publieke exploit code beschikbaar.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Canonical Ubuntu Linux
Debian Linux
Fedora Project Fedora
FreeBSD FreeBSD
OpenSUSE OpenSUSE
RedHat Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise

Apache HTTP Server
IBM WebSphere Application Server
Sophos UTM Network Appliance
JBoss

Oplossingen

Oplossingen

Apache heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Debian

Debian heeft updates van apache2 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 28, 29 en 30. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 28 [Link]

Fedora 29 [Link]

Fedora 30 [Link]

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren via freebsd-update. Meer informatie over deze updates [Link]

IBM

IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-0220 en CVE-2019-0211 te verhelpen in IBM WebSphere Application Server. U kunt de updates downloaden van de website van IBM. Voor meer informatie, zie [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

Leap 42.3 [Link]

Leap 15 [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 en Red Hat JBoss. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

REHL7 [Link]

JBoss [Link]

Sophos UTM

Sophos heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-0211 en CVE-2019-0220 te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2019-0196, CVE-2019-0197 CVE-2019-0211, CVE-2019-0217 en CVE-2019-0220 te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-0196, CVE-2019-0211, CVE-2019-0217 en CVE-2019-0220 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-0196, CVE-2019-0197, CVE-2019-0211, CVE-2019-0215, CVE-2019-0217, CVE-2019-0220

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

Er is alleen een exploit voor CVE-2019-0211 en die vereist lokale toegang.

medium
∑ = 28
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.11 28-01-2020 NCSC-2019-0275  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
28-01-2020
medium
high
NCSC-2019-0275 [1.11] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor JBoss.

  Versie 1.10 07-08-2019 NCSC-2019-0275  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
07-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0275 [1.10] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red Hat heeft updates uitgegeven om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-0217 en CVE-2019-0220 te verhelpen in Red Hat Enterprise Linux 7. Zie voor meer informatie de paragraaf "Mogelijke oplossingen".

  Versie 1.09 25-07-2019 NCSC-2019-0275  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
25-07-2019
medium
high
NCSC-2019-0275 [1.09] Signed-PGP →
Text
Update

Update

*Vanwege een technisch probleem versturen wij deze advisory nogmaals, het kan zijn dat u deze advisory dubbel heeft gekregen, onze excuus hiervoor. Mvg

  Versie 1.08 24-07-2019 NCSC-2019-0275  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
24-07-2019
medium
high
NCSC-2019-0275 [1.08] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Sophos heeft updates beschikbaar gesteld voor UTM 9.

  Versie 1.07 13-06-2019 NCSC-2019-0275  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
13-06-2019
medium
high
NCSC-2019-0275 [1.07] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 28, 29 en 30 om
de kwetsbaarheden in Apache HTTP Server te verhelpen.

  Versie 1.06 12-06-2019 NCSC-2019-0275  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
12-06-2019
medium
high
NCSC-2019-0275 [1.06] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-0196, CVE-2019-0211, CVE-2019-0217 en CVE-2019-0220 te verhelpen voor Apache HTTP Server.

  Versie 1.05 29-04-2019 NCSC-2019-0275  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
29-04-2019
medium
high
NCSC-2019-0275 [1.05] Signed-PGP →
Text
Update

Update

De vorige versie van dit beveiligingsadvies bevatte een typfout. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-0210 moest CVE-2019-0220 zijn.

  Versie 1.04 24-04-2019 NCSC-2019-0275  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
24-04-2019
medium
high
NCSC-2019-0275 [1.04] Signed-PGP →
Text
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3.

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-0210 en CVE-2019-0211 te verhelpen in IBM WebSphere Application Server.

  Versie 1.03 17-04-2019 NCSC-2019-0275  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
17-04-2019
medium
high
NCSC-2019-0275 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld voor OpenSUSE Leap 15.0 om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.02 14-04-2019 NCSC-2019-0275  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
14-04-2019
medium
high
NCSC-2019-0275 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Er is Exploit-code verschenen om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-0211 te misbruiken. Hiermee kan een kwaadwillende verhoogde rechten verschaffen op het kwetsbare systeem.

De kwaadwillende die deze kwetsbaarheid wil gaan misbruiken zal hiervoor wel eerst in staat moeten zijn om het geheugen aan te passen via een worker-process. Dit kan door bijvoorbeeld een malafide PHP bestand.

De inschaling blijft vooralsnog hetzelfde.

  Versie 1.01 05-04-2019 NCSC-2019-0275  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
05-04-2019
medium
high
NCSC-2019-0275 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.00 03-04-2019 NCSC-2019-0275  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
03-04-2019
medium
high
NCSC-2019-0275 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.