Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Samba

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.08 06-11-2019 NCSC-2019-0285  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
06-11-2019
medium
medium
NCSC-2019-0285 [1.08] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Een geautoriseerde gebruiker met schrijfrechten kan bestanden aanmaken buiten de Samba share om (CVE-2019-3880).

Tijdens het creëren van een nieuwe Samba AD DC worden bestanden aangemaakt met te ruime rechten. Hierdoor is het mogelijk voor een kwaadwillende om beveiligingsmaatregelen te omzeilen (CVE-2019-3870).

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ubuntu
Debian
Fedora
FreeBSD
OpenSUSE
SUSE
Red Hat Enterprise Linux

Samba Server

> 4.9 > 3.2.0

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van Samba hebben updates beschikbaar gesteld om de
kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie zie:

CVE-2019-3870 [Link]

CVE-2019-3880 [Link]

Debian

Debian heeft updates van samba beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-3880 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-3880 te verhelpen in samba. Meer informatie over deze updates [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met CVE-nummer CVE-2019-3880 te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

OpenSUSE Leap 15.0 [Link]

OpenSUSE Leap 42.3 [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 en 8 voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-3880. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Red Hat Enterprise Linux 7 [Link]

Red Hat Enterprsie Linux 8 [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-3880 te verhelpen in SUSE 11 en 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

SUSE 11 [Link]

SUSE 12 [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-3870, CVE-2019-3880

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.08 06-11-2019 NCSC-2019-0285  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
06-11-2019
medium
medium
NCSC-2019-0285 [1.08] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Samba.

  Versie 1.07 07-08-2019 NCSC-2019-0285  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
07-08-2019
medium
medium
NCSC-2019-0285 [1.07] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red Hat heeft updates uitgegeven om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-3880 te verhelpen in Red Hat Enterprise Linux 7. Zie voor meer informatie de paragraaf "Mogelijke oplossingen".

  Versie 1.06 20-05-2019 NCSC-2019-0285  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
20-05-2019
medium
medium
NCSC-2019-0285 [1.06] Signed-PGP →
Text
Update

Update

The FreeBSD Project heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
verhelpen in samba.

  Versie 1.05 13-05-2019 NCSC-2019-0285  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
13-05-2019
medium
medium
NCSC-2019-0285 [1.05] Signed-PGP →
Text
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Samba.

  Versie 1.04 30-04-2019 NCSC-2019-0285  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
30-04-2019
medium
medium
NCSC-2019-0285 [1.04] Signed-PGP →
Text
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-3880 voor OpenSUSE 42.3 te verhelpen.

  Versie 1.03 16-04-2019 NCSC-2019-0285  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
16-04-2019
medium
medium
NCSC-2019-0285 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Fedora heeft updates uitgebracht voor Samba om de kwetsbaarheden te verhelpen in Fedora 29.

  Versie 1.02 10-04-2019 NCSC-2019-0285  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
10-04-2019
medium
medium
NCSC-2019-0285 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met het kenmerk CVE-2019-3880 te verhelpen.

  Versie 1.01 09-04-2019 NCSC-2019-0285  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
09-04-2019
medium
medium
NCSC-2019-0285 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Ubuntu heeft updates uitgebracht voor Samba om de kwetsbaarheden
te verhelpen.

  Versie 1.00 08-04-2019 NCSC-2019-0285  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
08-04-2019
medium
medium
NCSC-2019-0285 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.