-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Check Point ZoneAlarm
Advisory ID   : NCSC-2019-0331
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-8452, CVE-2019-8453, CVE-2019-8455
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190418
Toepassing   : Check Point ZoneAlarm
Versie(s)    : < 15.4.062
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich kwetsbaarheden in Check Point ZoneAlarm. Hierdoor
  is het mogelijk voor een lokale geautoriseerde kwaadwillende om
  verhoogde rechten te verkrijgen of om een Denial-of-Service op de
  client uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Check Point ZoneAlarm hebben updates
  beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer
  informatie zie:

  https://www.zonealarm.com/software/release-history
   /zafavfw.html#15.4.260.17960

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLiHR3+MTEyIH2VcAQr26gv/SayLWAhHHmuvvoYQXPod34YUDSSePd/b
PBS+gxRY1t0QLtxWY1kXh+ZjeIythhpXG0kbgN/tjjWBGrxRmgaGdEoguKrw9Lt6
PBaOeOwBiblFnUX8gi4gQm7ZdPQ6PdHtXf2SJ3tUYj1cpUXqEyEa1dTcehDW4KQj
UcqhqmuhdI6ijGhS0uQ1T6FucXLJdJAnGCzKsl3PZDkfuYlZ7kPJZCp56YnBuywh
ME+uRG76B6rwolbLMcJhG8h4pHpkbE8oJcGMCA7XgpPJTdjwVVYZ3MBURfEMjoqH
nZGCd3Z/h5kt/4+TjViFM6W5pRT02gjBIW7fu6UZeSAgFM0Cy7jN/2UP845mABxc
nFasI970RJuw5c03vqSC5B14nUBvrOsOmLhNPDvQcwQNykJVZ+D5O31blJzr9QeK
UfBMukOoXKTzoN5ZY5B2ZOFjaI+zINj+FOGXkjWXbcGf2vohef178SzrH7NQAk7V
Xe8boi8BznCHe1zT09nhecWu5zFvrh9e
=WRMq
-----END PGP SIGNATURE-----