-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Check Point ZoneAlarm
Advisory ID   : NCSC-2019-0331
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-8452, CVE-2019-8453, CVE-2019-8455
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20191007
Toepassing   : Check Point ZoneAlarm
Versie(s)    : < 15.4.062
Platform(s)   :

Update
  Er is een exploit beschikbaar gekomen om de kwetsbaarheid te
  misbruiken.

Beschrijving
  Er bevinden zich kwetsbaarheden in Check Point ZoneAlarm. Hierdoor
  is het mogelijk voor een lokale geautoriseerde kwaadwillende om
  verhoogde rechten te verkrijgen of om een Denial-of-Service op de
  client uit te voeren.

  Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-8452 is
  Proof-of-Concept-code beschikbaar.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Check Point ZoneAlarm hebben updates
  beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer
  informatie zie:

  https://www.zonealarm.com/software/release-history
   /zafavfw.html#15.4.260.17960

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZt+en+MTEyIH2VcAQo1BQv/Qw7ddz2tdndkOhiBaW7BEoQCnPZcrIYl
9FV8oMqCixQ3TkLdvrGa2Sne3alsgCgo9to9YBdX21OJQnCmGaJhHaQo/CANw54T
5afJmf6ysuHHQa71QuzNwEl4wwV0A7Nx6Dc6B87YdmRiQB5y0DKWLt0XPnA5iV6x
1+FoerRAAuiR9j6fTLvKw5vOhCkB/J6IEGBVq6qCHwrEp5wxx9K/RwbQsOiWfaOK
lmXXm4e8A+UMIvEe7CyJZEhiyfdOUvOiM/FhexJd/VjBTaAxNtE1RJop7LT+8hYv
ShNmZ2PGUHUhtGAoG0Kgx50jDjihkDu3xT0K5eLRIvBM7ghiBlX/dbicdeUyjyZ7
c6h3Zrz0RAXTjIUiUZZQwprqjbgS5awUEGnogsktyH66y2TkBu7xqtQk15QJGXf6
/y5kn81GsAzXFP7GSAxsKGu+XCdvKaO3uKyj7hgX5ZWKCF7YWEm4KS2WOYzpLy3q
NABBfb4n5B3aa+NDuZudQnQKFym5megn
=uLa/
-----END PGP SIGNATURE-----