Meerdere kwetsbaarheden in Bind verholpen

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.06 23-10-2019 NCSC-2019-0346  
 
medium
high
Signed-PGP →  
23-10-2019
medium
high
NCSC-2019-0346 [1.06] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Bind. Een
ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk
misbruiken om door resource exhaustion een Denial-of-Service te veroorzaken.

CVE-2018-5743 heeft de hoogste CVSS score van 7.5 (high)

Standaard heeft BIND een begrenzing van het aantal simultane client connecties. Het limiet van het aantal toegestane connecties is een instelbare configuratie parameter. Als deze parameter niet is ingesteld of een verkeerde waarde bevat, dan is het door deze kwetsbaarheid mogelijk het aantal connecties te verhogen waardoor een Denial-of-Service is te veroorzaken.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Oracle Enterprise Linux
Red Hat Linux

F5 BIG-IP (BigIP)
F5 BIG-IQ Centralized Management
ISC BIND

9.9.0 -> 9.14.0 9.9.3-S1 -> 9.11.5-S5 9.13.0 -> 9.13.7

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van Bind hebben updates uitgegeven om de
kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie over de beschikbaarheid
van deze updates treft u aan via de volgende locaties [Link] [Link] [Link]

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-5743 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie [Link]

F5

F5 heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-5743 te verhelpen in Big-IP en BIG-IQ. Voor meer informatie, zie [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6, 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-5743, CVE-2019-6467, CVE-2019-6468

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.06 23-10-2019 NCSC-2019-0346  
 
medium
high
Signed-PGP →  
23-10-2019
medium
high
NCSC-2019-0346 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

F5 heeft updates beschikbaar gesteld voor BIND voor de kwestbaarheid met kenmerk CVE-2018-5743.

  Versie 1.05 11-09-2019 NCSC-2019-0346  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0346 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Redhat heeft updates uitgegeven voor Red Hat Enterprise Linux 7.4 om de kwetsbaarheid CVE-2018-5743 te verhelpen. Meer informatie treft u aan in de paragraaf "Mogelijke oplossingen".

  Versie 1.04 19-06-2019 NCSC-2019-0346  
 
medium
high
Signed-PGP →  
19-06-2019
medium
high
NCSC-2019-0346 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen met kenmerk CVE-2018-5743.

  Versie 1.03 18-06-2019 NCSC-2019-0346  
 
medium
high
Signed-PGP →  
18-06-2019
medium
high
NCSC-2019-0346 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates uitgebracht voor Red Hat Enterprise Linux 6, 7
en 8 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-5743 te verhelpen.

  Versie 1.02 11-06-2019 NCSC-2019-0346  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-06-2019
medium
high
NCSC-2019-0346 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

CentOS heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-5743 in Bind voor CentOS 7 te verhelpen.

  Versie 1.01 31-05-2019 NCSC-2019-0346  
 
medium
high
Signed-PGP →  
31-05-2019
medium
high
NCSC-2019-0346 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

RedHat heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kernmerk CVE-2018-5743 in Bind voor RedHat 7 te verhelpen.

  Versie 1.00 26-04-2019 NCSC-2019-0346  
 
medium
high
Signed-PGP →  
26-04-2019
medium
high
NCSC-2019-0346 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.