-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Pulse Connect Secure
         (PCS) en Pulse Policy Secure (PPS)
Advisory ID   : NCSC-2019-0353
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-11507, CVE-2019-11508, CVE-2019-11509,
         CVE-2019-11510, CVE-2019-11538, CVE-2019-11539,
         CVE-2019-11540, CVE-2019-11541, CVE-2019-11542,
         CVE-2019-11543
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190501
Toepassing   : Pulse Connect Secure (PCS)
         Pulse Policy Secure (PPS)
Versie(s)    : < PCS 9.0R3.4 & 9.0R
         < PCS 8.3R7.1
         < PCS 8.2R12.1
         < PCS 8.1R15.1
         < PPS 9.0R3.2 & 9.0R4
         < PPS 5.4R7.1
         < PPS 5.3R12.1
         < PPS 5.2R12.1
         < PPS 5.1R15.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  Pulse Secure heeft meerdere kritieke kwetsbaarheden verholpen in
  Pulse Connect Secure en Pulse Policy Secure. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende mogelijk in staat om onder andere toegang
  te krijgen tot gevoelige gegevens, gegevens te manipuleren en een
  session hijack-aanval uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  Pulse Secure heeft updates beschikbaar gesteld voor Pulse Connect
  Secure en Pulse Policy Secure om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie over de kwetsbaarheden en het verhelpen
  daarvan, zie:

  https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Security_Advisories
   /SA44101

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXMmwv3+MTEyIH2VcAQo+NQv/VxikNp0UUGVO9qARgzfRl/E2Q1V6u9cm
EYeotdPotzAy4HnW6ccVJKIexGGBTjTLzxwZ2qBXBe1PjkB3txTQXxKNYLH+vyPq
ZMz3Tpf7BQrOAyXUAyRBQ7kKofnWJcKjtKMWqfd8o3uQD+370tbqRQhVZZuPPQds
3rT0F9pnqEJax9NYu+NF1P1nuQ3Sx/TQZkgkwBxqrrPSR328RYJ8xG4c64diM4Uz
qyCm+iOFbYGAsxV8BT5HNSu0DJklEWMNO+inJVJPBPqn/RTmInV2KDXWtyB3dZVY
+dScoX8+YYt+Dm+musu78CXh0Bq2jf6zFRftgcKZdfXsKMzoE1lGRx97H/p9/kkM
hWyfZ3t9fBNdvtTGDY9/lLSATaohD5/uFynLyh4NZYoRHB21OX3kV3HypXTELQfX
UH9RmPdbQe/ZyV4wLLkBNfhyjE7ws73IQXwBVPUxSJlDYDpNJAcREdU0B1oG3GCt
Iiu1SB7Mco1/6ILaJASi8AoGeBLrDeEY
=R5I4
-----END PGP SIGNATURE-----