-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Pulse Connect Secure
         (PCS) en Pulse Policy Secure (PPS)
Advisory ID   : NCSC-2019-0353
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-11507, CVE-2019-11508, CVE-2019-11509,
         CVE-2019-11510, CVE-2019-11538, CVE-2019-11539,
         CVE-2019-11540, CVE-2019-11541, CVE-2019-11542,
         CVE-2019-11543
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190821
Toepassing   : Juniper SSL-VPN Client
         Pulse Connect Secure (PCS)
         Pulse Policy Secure (PPS)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Pulse Secure was voorheen onderdeel van Juniper. De Pulse Connect
  Secure heette onder Juniper Junos Pulse Secure Access. Mogelijk zijn
  de Juniper SSL VPN producten ook kwetsbaar. Zie "Beschrijving" voor
  meer informatie.

Beschrijving
  Pulse Secure heeft meerdere kritieke kwetsbaarheden verholpen in
  Pulse Connect Secure en Pulse Policy Secure. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende mogelijk in staat om onder andere toegang
  te krijgen tot gevoelige gegevens, gegevens te manipuleren en een
  session hijack-aanval uit te voeren.

  Er is op 20 augustus exploit-code verschenen voor de kwetsbaarheden.

  Pulse Secure was voorheen onderdeel van Juniper. De Pulse Connect
  Secure heette onder Juniper Junos Pulse Secure Access. Juniper is
  een nog veelgebruikte naam, waarmee mogelijk beide systemen worden
  bedoeld. Voor meer informatie, zie:

  https://support.juniper.net/support/pulse/

  Op het moment van schrijven is onbekend of Junos Pulse Secure Access
  ook kwetsbaar is en welke exacte versies kwetsbaar zijn.

Mogelijke oplossingen
  Pulse Secure heeft updates beschikbaar gesteld voor Pulse Connect
  Secure en Pulse Policy Secure om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie over de kwetsbaarheden en het verhelpen
  daarvan, zie:

  https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Security_Advisories
   /SA44101

  -= Detectie en mitigatie =-
  De volgende WAF rule chain, voor modsecurity, kan gebruikt worden om
  mogelijke aanvallen van deze kwetsbaarheid te blokkeren:

  SecRule REQUEST_URI "@contains data/html5acc/guacamole"
  phase:2,log,id:627220180406,t:none,tag:https://kb.pulsesecure.net
   /articles/Pulse_Security_Advisories/SA44101,block,chain
  SecRule REQUEST_URI "@contains ../"
  t:none,t:utf8toUnicode,t:urlDecodeUni,t:removeNulls,t:cmdLine,t:remo
   veWhitespace

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXV2CvX+MTEyIH2VcAQoo+gwAmCEiobEHQUOcy5G5WAaJkuuDK7kXqDFz
eVGOj6u9Di5+os4opBnYGrwndwJCd/Epxp98of3VcwX+K7r1os/M/3dpBRUr2tAO
qplEErwiyeb/nnYH8/it7llKuJYgfykq4/67FoIImmn5vJCMJpq9tTL3XxcpRbfG
L/6v2b2KcOsWRd+MTd4Y4AuXeAMhI38SDVLjy8MOuEnom4GpF6y6d8MZphj1hYB9
6h4XAOvJ7f3f0dhbGZid/JnoIrIczYPiBLGiJrPk+fXZpVVuGS3TgE65kWmSIVGG
EAd8TrADzfCgPl28cphhasvsDC/OFzF60l37VLeHaOhYDryrafzQCwncjg+Vd1SF
m8+1kir2+hiPL+RWLNmhY3FVWDTlXgQiQLMd8e9h3ZzCGGZhwy606dJ+IO7Q2FOr
ANDzw5Gp9xhmtkTIphVZvKwwFxq6h6lQUfL770rHjKCuyY9inKFBoVPyMTE3i/LP
ZcAd10ZEsZJHkMthi3cCUT+5NBXzSjHu
=j+oM
-----END PGP SIGNATURE-----