MDS kwetsbaarheden gemitigeerd in Intel CPU`s (RIDL, Fallout, ZombieLoad)

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.09 14-11-2019 NCSC-2019-0380  
 
high
high
Signed-PGP →  
14-11-2019
high
high
NCSC-2019-0380 [1.09] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Intel heeft updates uitgebracht om kwetsbaarheden in Intel processoren te mitigeren. De kwetsbaarheden worden door Intel aangeduid als Microarchitectural Data Sampling (MDS) kwetsbaarheden. Security-onderzoekers hebben Proof-of-Concept code met Intel gedeeld van drie aanvalstechnieken genaamd RIDL, Fallout en Zombieload.

RIDL, Fallout en ZombieLoad zijn geavanceerde technieken om gegevens te verkrijgen die niet voor de gebruiker beschikbaar zouden moeten zijn. Bijvoorbeeld gegevens uit een proces dat onder administrator-rechten draait, of kernel-data. De technieken maken het ook mogelijk om vanuit een virtueel systeem data van het host-systeem te verkrijgen.

Om RIDL, Fallout en ZombieLoad toe te passen is geavanceerde kennis en vaardigheden noodzakelijk. Meer informatie is te vinden op [Link] en [Link]

Update 13 november 2019: De beveiligingsonderzoekers die de RIDL-kwetsbaarheid hebben ontdekt hebben extra informatie gepubliceerd. Deze informatie is toegevoegd als addendum op de originele paper.

De, in mei '19 beschikbaar gestelde, mitigerende maatregelen en microcode patches blijken ontoereikend te zijn voor de variant zoals beschreven in het addendum.

Het addendum bevat informatie over: - (TSX Asynchronous Abort)-kwetsbaarheid (CVE-2019-11135) - Alignment Faults - Flawed MDS mitigation - RIDL Test Suite software

Intel heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-11135 te verhelpen. Misbruik van deze kwetsbaarheid kan mogelijk leiden tot het verschaffen van gevoelige informatie.

De beveiligingsonderzoekers geven aan dat de updates mogelijk niet voor alle typen processoren geschikt zijn. Mogelijk kan de kwetsbaarheid worden gemitigeerd door het uitschakelen van "TSX"-optie.

Zie voor meer informatie de website over mdsattacks het bijhorende addendum [Link] [Link]

Intel [Link]

Het NCSC verzamelt verdere informatie en zal deze verwerken in een update van dit beveiligingsadvies.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

AIX
FreeBSD
Linux
Windows
NetBSD
OpenBSD
VMware ESX

Citrix XenApp
Citrix XenServer
Dell PowerEdge Blade Server
Dell Poweredge
Dell Precision
HP Notebooks
Intel Core
Intel Xeon
QEMU RedHat libvirt
Xen Hypervisor

Oplossingen

Oplossingen

Mitigatie bestaat uit meerdere stappen:

1. Het installeren van nieuwe CPU microcode. Deze microcode wordt met het starten van het systeem geladen.

2. Het installeren van een besturingssysteembeveiligingsupdate die deze nieuwe microcode gebruikt. Zonder nieuwe microcode hebben deze updates geen effect.

3. Voor gevirtualiseerde omgevingen kan het nodig zijn om een update te installeren voor de host-omgeving.

4. Browserleveranciers hebben voor de Spectre en Meltdown kwetsbaarheden mitigerende updates uitgebracht. Deze hebben ook een mitigerend effect op RIDL en Fallout. Zorg er dus voor dat u recente browsers draait.

Het is niet bekend wat de performance-impact van de mitigatie is. De impact is in ieder geval afhankelijk van de soort code die wordt gedraaid. Hierom is het aan te raden het systeem te monitoren op performance in relatie met zijn eigenlijke taak, voor en na het toepassen van de mitigatie.

Tenzij anders aangegeven betreffen de volgende advisories de verzameling kwetsbaarheden aangeduid met de volgende kenmerken: CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130 en CVE-2019-11091.

Intel heeft informatie over de betreffende kwetsbaarheden beschikbaar gemaakt op [Link] [Link] [Link]

AIX

AIX heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Citrix

Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Citrix Hypervisor. Voor meer informatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van intel-microcode beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

Debian 8.0 (Jessie) [Link]

Debian 9.0 (Stretch) [Link]

Debian 9.0 en 10.0 [Link] [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 28, 29 en 30. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 28 en Kernel-headers [Link] /package-announce@lists.fedoraproject.org/message /I5MXDGHOOCICVUJNUMMEXFOIUTRMU3LN/

Fedora 28 en Kernel [Link] /package-announce@lists.fedoraproject.org/message /KPWHQHNM2MSGO3FDJVIQXQNKYVR7TV45/

Fedora 29 en Xen [Link] /package-announce@lists.fedoraproject.org/message /OH73SGTJ575OBCPSJFX6LX7KP2KZIEN4/

Fedora 30 en Xen [Link]

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in Kernel. Meer informatie over deze updates [Link] [Link]

IBM

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in XSA-304 en XSA-305. Voor meer informatie, zie [Link]

Intel

CVE-2019-11135 [Link]

Intel microcode update guidance [Link]

Lenovo

Lenovo heeft voor diverse systemen BIOS updates met nieuwe microcode
beschikbaar gemaakt. In de changelog voor uw BIOS update kunt u
terugvinden of CVE-2018-12126, CVE-2018-12127 en CVE-2018-12130
worden gemitigeerd. Informatie over het installeren van bios updates
op Lenovo systemen kunt u alvast naslaan op [Link]

Linux

Linux gebruikers kunnen de utility iucode-tool gebruiken. Hiervoor
moet iucode-tool geïnstalleerd worden en de laatste microcode van de
site van Intel gedownload. Uw distributie heeft vermoedelijk de
mogelijkheid om de update altijd automatisch uit te voeren vanuit de initial ramdisk tijdens het opstarten. [Link] [Link] /Linux-Processor-Microcode-Data-File

Microsoft Windows

Microsoft heeft Windows updates uitgebracht die, mits er microcode
updates geïnstalleerd zijn de kwetsbaarheden helpen mitigeren.
Gebruikers van Windows 10 kunnen een losse update gebruiken om bij
het opstarten de nieuwste CPU microcode te laden. Andere Windows
gebruikers zullen een BIOS update van hun hardware leverancier nodig hebben. [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

15 [Link] [Link]

15.1 [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

Kernel voor Oracle Linux 6 [Link]

Libvirt voor Oracle Linux 6 [Link]

Qemu-kvm voor Oracle Linux 6 [Link]

Qemu-kvm voor Oracle Linux 7 [Link]

Oracle Linux 5 Extended Lifecycle Support (ELS) Unbreakable Enterprise kernel [Link]

Oracle Linux 6 & 7 Unbreakable Enterprise kernel [Link]

Oracle Linux 6 Unbreakable Enterprise kernel [Link] [Link] [Link]

Oracle Linux 7 Unbreakable Enterprise kernel [Link] [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
eventueel handmatige installatie vindt u op:

Kernel voor RHEL 6 [Link]

Libvirt voor RHEL 6 [Link]

Qemu-kvm voor RHEL 6 [Link]

Kernel voor RHEL 7 [Link]

Libvirt voor RHEL 7 [Link]

Qemu-kvm voor RHEL 7 [Link]

Virtualization voor RHEL 7 [Link]

Red Hat Enterprise Linux 7 [Link]

Red Hat Enterprise Linux 8 [Link]

Red Hat Enterprise MRG [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

Qemu voor SUSE 12-SP3 [Link]

Qemu voor SUSE 12-SP4 [Link]

ucode-intel voor SUSE 11 en 12 [Link]

kvm voor SUSE Enterprise Server 11 [Link]

SUSE 12 [Link] [Link]

SUSE 15 [Link] [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt
de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
op onderstaande pagina's:

intel-microcode [Link]

Intel-microcode [Link]

Libvirt [Link]

Linux [Link]

Linux voor Ubuntu 19.04 [Link]

Qemu [Link]

VMware

VMware heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link] [Link]

Xen

xenbits heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Xen. Voor meer informatie, zie [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130, CVE-2019-11091, CVE-2019-11135

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 29
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Al meer dan twee maanden 1
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.09 14-11-2019 NCSC-2019-0380  
 
high
high
Signed-PGP →  
14-11-2019
high
high
NCSC-2019-0380 [1.09] Signed-PGP →
Update

Update

Verschillende Linux distributies hebben updates beschikbaar gesteld voor Intel CPU`s (RIDL, Fallout, ZombieLoad).

  Versie 1.08 13-11-2019 NCSC-2019-0380  
 
high
high
Signed-PGP →  
13-11-2019
high
high
NCSC-2019-0380 [1.08] Signed-PGP →
Update

Update

De beveiligingsonderzoekers die de RIDL-kwetsbaarheid hebben ontdekt hebben extra informatie gepubliceerd. Deze informatie is toegevoegd als addendum op de originele paper.

De, in mei '19 beschikbaar gestelde, mitigerende maatregelen en microcode patches blijken ontoereikend te zijn voor de variant zoals beschreven in het addendum.

Het addendum bevat informatie over: - (TSX Asynchronous Abort)-kwetsbaarheid (CVE-2019-11135) - Alignment Faults - Flawed MDS mitigation - RIDL Test Suite software

Intel heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-11135 te verhelpen. Misbruik van deze kwetsbaarheid kan mogelijk leiden tot het verschaffen van gevoelige informatie.

De beveiligingsonderzoekers geven aan dat de updates mogelijk niet voor alle typen processoren geschikt zijn. Mogelijk kan de kwetsbaarheid worden gemitigeerd door het uitschakelen van "TSX"-optie.

Zie voor meer informatie de website over mdsattacks het bijhorende addendum [Link] [Link]

Intel [Link]

Het NCSC verzamelt verdere informatie en zal deze verwerken in een update van dit beveiligingsadvies.

  Versie 1.07 04-06-2019 NCSC-2019-0380  
 
high
high
Signed-PGP →  
04-06-2019
high
high
NCSC-2019-0380 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om kwetsbaarheden te verhelpen in libvirt voor OpenSUSE Leap 15.0.

  Versie 1.06 03-06-2019 NCSC-2019-0380  
 
high
high
Signed-PGP →  
03-06-2019
high
high
NCSC-2019-0380 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Xen voor Fedora 29.

  Versie 1.05 29-05-2019 NCSC-2019-0380  
 
high
high
Signed-PGP →  
29-05-2019
high
high
NCSC-2019-0380 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.04 20-05-2019 NCSC-2019-0380  
 
high
high
Signed-PGP →  
20-05-2019
high
high
NCSC-2019-0380 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in kvm voor SUSE Linux Enterprise Server 11.

  Versie 1.03 20-05-2019 NCSC-2019-0380  
 
high
high
Signed-PGP →  
20-05-2019
high
high
NCSC-2019-0380 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Xen waarin de kwetsbaarheden worden verholpen in Fedora 30. Zie voor meer informatie bij "Mogelijke oplossingen".

  Versie 1.02 17-05-2019 NCSC-2019-0380  
 
high
high
Signed-PGP →  
17-05-2019
high
high
NCSC-2019-0380 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora en Ubuntu hebben updates beschikbaar gesteld.

  Versie 1.01 15-05-2019 NCSC-2019-0380  
 
high
high
Signed-PGP →  
15-05-2019
high
high
NCSC-2019-0380 [1.01] Signed-PGP →
  Versie 1.00 14-05-2019 NCSC-2019-0380  
 
high
high
Signed-PGP →  
14-05-2019
high
high
NCSC-2019-0380 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.