-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Fedora kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0415
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130,
         CVE-2018-16862, CVE-2018-16880, CVE-2018-18710,
         CVE-2018-19407, CVE-2018-19824, CVE-2019-3459,
         CVE-2019-3460, CVE-2019-3701, CVE-2019-3882,
         CVE-2019-3900, CVE-2019-6974, CVE-2019-7221,
         CVE-2019-7222, CVE-2019-8912, CVE-2019-8980,
         CVE-2019-9500, CVE-2019-9503, CVE-2019-9857,
         CVE-2019-11091, CVE-2019-11884
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190527
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora

Beschrijving
  Fedora heeft kwetsbaarheden verholpen in de kernel. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  Deze update verwijst onder andere naar mitigerende maatregelen voor
  de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-12126, CVE-2018-12127,
  CVE-2018-12130 en CVE-2019-11091. Deze kwetsbaarheden kunnen worden
  misbruikt door de aanvalstechnieken genaamd RIDL, Fallout en
  Zombieload.

Mogelijke oplossingen
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /AXS5UYMDASRNQ4TNWENSHWB2UHCWLH5E/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXOvS53+MTEyIH2VcAQqiOgv/Zb7J7f2WMMPvLUgmdkInh3rXwxyjmCa5
IsPlhJRcI3JdrdgjM9O/DYraE1Fd0Dl+qHzMcf+RnK3/qz+zekHfcEf3A//vZhvd
uV2r1hWYuKwYw9o601+C2NPng+XghxAmIx5N7fkVMM1dbn4/NyYRiXzOpEqrwWX+
0ABCQFKyBMtNzD96kDuA2MP2WDkP8hSF/ay7XMZJzjNo8KtWXgPOFHUbS0uFL3V1
oSWUFnNaqj+N1VS8J2x55txsLlmGsbARNzahzBzDsPV/WVdH3JDP6z3jHGbkXC26
ihuP6x+JUHbbixfGOtD2RWt3IEzvJdYmFXhhOsjoKr/SK4LqKWV2AMdPKP4j8e76
4LwTwoRcAZ6Zw3e63e6AlIu7KhNoXkwrekCsV49dgT54LWfpopw1Hsmkf7/f/f5g
8UDfzd55TpC/Qj3/POmhp/YlUzQIail9v4LhYd+MAtI1332FQpGYPEw2EcQUShbx
20+T3ttUDmuIMH9kG6CbH8COZB1Sa34d
=MFiV
-----END PGP SIGNATURE-----