-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Fedora kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0415
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130,
         CVE-2018-16862, CVE-2018-16880, CVE-2018-18710,
         CVE-2018-19407, CVE-2018-19824, CVE-2019-3459,
         CVE-2019-3460, CVE-2019-3701, CVE-2019-3882,
         CVE-2019-3900, CVE-2019-6974, CVE-2019-7221,
         CVE-2019-7222, CVE-2019-8912, CVE-2019-8980,
         CVE-2019-9500, CVE-2019-9503, CVE-2019-9857,
         CVE-2019-11091, CVE-2019-11884
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20191009
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora

Update
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Fedora heeft kwetsbaarheden verholpen in de kernel. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  Deze update verwijst onder andere naar mitigerende maatregelen voor
  de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-12126, CVE-2018-12127,
  CVE-2018-12130 en CVE-2019-11091. Deze kwetsbaarheden kunnen worden
  misbruikt door de aanvalstechnieken genaamd RIDL, Fallout en
  Zombieload.

Mogelijke oplossingen
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29 & 30. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  Fedora 30
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /AXS5UYMDASRNQ4TNWENSHWB2UHCWLH5E/

  Fedora 29
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /TVPJ4HJUOE2RFC3GFGAVYG62S2XKRKVF/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZ3hr3+MTEyIH2VcAQpYSgv/VM5Dhe5c4rbi05MLACqcuDGhDmR0D3Ph
+Gth5kquRvQpsfXCM6mu4QBbaonqdthP5cihmpU17/h3JTFXp37Y1KGlRo9wl3I1
cjnWyeQoxlisyR5EbLQMvwFxTYL1oqVIUAryb+HS1skpkw4hTFVI5BObgSTh6HZc
C1kkfcqmisLAowvoLi4NVO+Hnh1SLJ4iZx86TqWb6pamZiZ30uhpLqGwNULe00QK
igCVRBcsZ/W4appq9Ismt2pG2uFhLGmcm9U5EaM/wlJ8JSj5jNfy7MTuUE4iHcpl
UmtzGeDxRUTR+8X8wqfsNnqPEsCeewastjKn4MU5zLQbCf67jcVB6s0pmgF3Eiv+
CDv8X5H9zmka4hQlhMfI9TcBQiWcciqFVkLbEXyc4TVZDLCGWGfzgdm8gocGKT2H
s82+4qYdx8zHnjBj4BJSLzZWpu60F/LuqjZIkR1Loc9SUo3xqYKPEMPLJz3K6MgF
tNTwnQXGrRWlIbQwvKhg5bbJnQcAlQOU
=zHYB
-----END PGP SIGNATURE-----