-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Python
Advisory ID   : NCSC-2019-0454
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9636, CVE-2019-9948
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : low
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190607
Toepassing   : Python
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  SUSE heeft kwetsbaarheden verholpen in Python. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat gevoelige gegevens te verkrijgen
  en een beveiligingsmaatregel te omzeilen.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2019-June/011654.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXPqFcX+MTEyIH2VcAQreygv/QIupha4LkNtOLZR1WoA+J3PrKLa2CEon
iR8R8X7eRtt1d4jB9LUvkZXYu8pzMx+bscRJ9KOqfBtfOxFk+WNkJ6lVey5DlXng
byvwhlnNPoSk9k0o7prEuaOHLL+cEKJC+FLyrrt/FKOB8x5oPmg9LkNdtpmfR6Q6
0apP1dROHc1hIdCaIjztE+Plyf0b0i8SsPXpDdYLPW90pxMl0wB9Xcdq0KNtKsTy
oeMkF6eVJtn6gozzcVEXCNyak8RS5JZ3onp7FZZfUX127x4jHmNMQ4axg6xXvhM2
H6Zg94UEDrCTY/X+tgLsIYiuILEZRATLKrpPwX2wsGi1CNYKQ14+QdV15bksYnLU
SccgOfYnWosFi4mHHCQb6UF5GGElhl0yNZ0erZYlQvwkTLzwYL4LM1KeMiqfCrGj
BGw0sy+1j/P8n3oikPjxyW0FKzHQ34bFDWEmoR/f/EYaZOrXTJXjKqLrIq32sFpI
0rzB1vaQMkOpbtfjjgln/JHHwWbbc7fk
=V9h4
-----END PGP SIGNATURE-----