-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Python
Advisory ID   : NCSC-2019-0454
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9636, CVE-2019-9948
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : low
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190712
Toepassing   : Python
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         SUSE

Update
  De ontwikkelaars van Debian hebben een update uitgegeven om de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-9948 te verhelpen in Python. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  SUSE heeft kwetsbaarheden verholpen in Python. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat gevoelige gegevens te verkrijgen
  en een beveiligingsmaatregel te omzeilen.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft een update beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie)
  om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-9948 te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/07/msg00011.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-06
   /msg00050.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2019-June/011654.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXShjIH+MTEyIH2VcAQpUBQwAlJrWs2SgJz4msswt0xl5+NQhGsxGbx7v
j3eQVAoblil0NCVVEW66Uv8Kv3YMZGYuwA/uz6WJGbmcIRNUdpaODVXsOjknzgwU
Kv1i1z5aoVHVWNPFzxFbm9pTRzKssDMxNteOBjfgSgbbNno4/LkNBHhp6neD4c8s
cAvvCIRZZ9MuDrfbi+twRQMSjlZYiN6Wdhp5Cp4k+6hGv/wzzKjeDf6OwQOOXjqg
v7rpKnzoJuYYD86SbX2FCdMbyW/CNBW82XcwZOLvKkdvn1qA2wZgGCSSEWFPZmY8
4B5+5Lnp9xdYGM5TzsoWCNA+NDCDdSeOFV63RFJgLo4Iu2ttkNktKGc+NBShMdjH
61WkOX42pluTKY4VYf2z5UNowIWbecbw0YfL1MhfIXo/E5VRiBn7E0tkMiLGsoCj
b8VRQ6KzAi0viGz1MS2cyVfUC0weccgaw6lxJejUn2JFSS0N7F723d8bSkA6U0U4
/iP8ExoTCNVq6E4XDcTgu60a+yYVMpYn
=tjgQ
-----END PGP SIGNATURE-----