Kwetsbaarheid verholpen in Bind

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 02-08-2019 NCSC-2019-0497  
 
medium
high
Signed-PGP →  
02-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0497 [1.03] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Bind. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken door onder bepaalde omstandigheden een racecondition kwetsbaarheid te misbruiken en hiermee Denial-of-Service(DOS) te veroorzaken.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ubuntu
Oracle Enterprise Linux
RedHat

F5 BIG-IP (BigIP)
ISC BIND

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van Bind hebben updates uitgegeven om de
kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie over de beschikbaarheid
van deze updates treft u aan via de volgende locatie [Link]

F5

F5 heeft updates beschikbaar gesteld voor BIG-IP. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6, 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-6471

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.03 02-08-2019 NCSC-2019-0497  
 
medium
high
Signed-PGP →  
02-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0497 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid in Bind te verhelpen voor Oracle Linux 8.

  Versie 1.02 25-07-2019 NCSC-2019-0497  
 
medium
high
Signed-PGP →  
25-07-2019
medium
high
NCSC-2019-0497 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

F5 heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in BIG-IP.

  Versie 1.01 11-07-2019 NCSC-2019-0497  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-07-2019
medium
high
NCSC-2019-0497 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Red Had heeft updates beschikbaar gesteld voor Bind.

  Versie 1.00 20-06-2019 NCSC-2019-0497  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-06-2019
medium
high
NCSC-2019-0497 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.