-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Bind
Advisory ID   : NCSC-2019-0497
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-6471
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190621
Toepassing   : ISC BIND
Versie(s)    : < BIND 9.11.8
         < BIND 9.12.4-P2
         < BIND 9.14.3
         < BIND 9.15.1
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Bind. Een kwaadwillende op
  afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken door onder bepaalde
  omstandigheden een racecondition kwetsbaarheid te misbruiken en
  hiermee Denial-of-Service(DOS) te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Bind hebben updates uitgegeven om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie over de beschikbaarheid
  van deze updates treft u aan via de volgende locatie:

  https://kb.isc.org/docs/cve-2019-6471

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4026-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXQyOgH+MTEyIH2VcAQoqIwv/RJjlbtH6A1vjlvdEIHIfgxQBulxjt7g9
Y6f6GkcrWzZJBSEblH/VSQa23/Wdt+r0/y2H3bgVPs0aZa1MKlOmZ5EOKLP7IGK2
Q/3yDknt1HjcDrKd49mIrp2VBJiLPTXhnxw7Kf7GpxGA6ls4KgrizNGhZjsv65cX
xq3YaTX9jXG6zxM3vsE5u3wsgYLtKq3Cj5oSQRuv/B0Aj544TXqhJZbUM4n6ub/u
WKkRHB0bpxlJdpxePNvOvV7ZQxAlxuB64D6yhHizKyy736XBHGNc4b4g5AbgQixo
P1/nbXYe/YqMnmKvveCo1H1UloAVkEVZQo+VBPa2fDFXeEdnrF/SpJIdJF5JX1nh
/XqJr7kBLip0m4II8CCsEpBCsxN3nwyaT52rb7WPWMnw0/422qdkKboeChT40ZQd
iIBydHT6CwxB1ApHnSaXMYtf/f3bdKIgp6m5eGRh53ZjTaQPCY4ajQ3RUqkamGPd
fHY0XZ5f57OwwHL18NSEgtyo7xLbE4qw
=lr3u
-----END PGP SIGNATURE-----