-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Bind
Advisory ID   : NCSC-2019-0497
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-6471
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190711
Toepassing   : ISC BIND
Versie(s)    : < BIND 9.11.8
         < BIND 9.12.4-P2
         < BIND 9.14.3
         < BIND 9.15.1
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux
         Ubuntu

Update
  Red Had heeft updates beschikbaar gesteld voor Bind. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Bind. Een kwaadwillende op
  afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken door onder bepaalde
  omstandigheden een racecondition kwetsbaarheid te misbruiken en
  hiermee Denial-of-Service(DOS) te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Bind hebben updates uitgegeven om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie over de beschikbaarheid
  van deze updates treft u aan via de volgende locatie:

  https://kb.isc.org/docs/cve-2019-6471

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6, 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:1714

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4026-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXSbRIn+MTEyIH2VcAQrBKAv/X7/UxeXyH/EXwORxSrEPpuY04Z7mOFSq
3lbmY7ojv5a8CkaRBPQwQ6ILMEWS2eBEEZwIPyOrXdPqurYPEFR0Azv3rCrOu8Kj
71NixYHIY/iiBFZBHEnybdWF6YJ/c2rbRrLeQpULmKbPyUNay7GOKuIT6iA7KmCf
rDaZKT6eU64p0KZBKDStRuw4VHsuvgBcSsOknLCQ+tThsIPHEMFAqSafHqzY6ZfJ
iTsFi7HDHYI/zPBt83YA7vhF7m3lSv9SnugFM5cAd1wSjnDbWTBaFa+hD5sNwrIw
jeYnQRB4fIgXS12NKqkr2XrmENUKv6W0K/UXVpTq91yctvqHaK2qrv31gOsgszh3
RAxO4IAbqw9f5kT59UDNwHVHz7aFooUMO4Qrj+oEh5H3uomfIgMy3H6iR1MeQFAi
bimxbnySZI7PARCW6EfkuEZkgezDVe0Pqb4eo7EQxoQDL0PNuEuj9zqgfXzzZwg0
PojbwyJtcDN9hDbfYUcqadeEh3gUdxtL
=rzqp
-----END PGP SIGNATURE-----