-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Bind
Advisory ID   : NCSC-2019-0497
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-6471
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190725
Toepassing   : F5 BIG-IP (BigIP)
         ISC BIND
Versie(s)    :
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux
         Ubuntu

Update
  F5 heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  BIG-IP. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Bind. Een kwaadwillende op
  afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken door onder bepaalde
  omstandigheden een racecondition kwetsbaarheid te misbruiken en
  hiermee Denial-of-Service(DOS) te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Bind hebben updates uitgegeven om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie over de beschikbaarheid
  van deze updates treft u aan via de volgende locatie:

  https://kb.isc.org/docs/cve-2019-6471

  -= F5 =-
  F5 heeft updates beschikbaar gesteld voor BIG-IP. Meer informatie
  over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt
  u op:

  https://support.f5.com/csp/article/K10092301

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6, 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:1714

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4026-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXTlAK3+MTEyIH2VcAQoWWQwAhAst0yhqB9sCZIjJ/Kn86kY9IR7k9hoQ
QMBAq27vYQr0OvRqJHoPX9TB78tOGwgiXt6RVxDJJ87OzUqSdU1wr2SFtoiJPhlI
hTb1kBCKaiotA8FdpNmeRjsuQcnCnB8RF1JcYmX7wUhqhwRfPHag5Dv70GP44a4L
U9a1x9RYel+HriKjtnP2cOyhV1y7GXwC7cMTcX4AFDp6BXNIqdwX6231kHUNjTSb
2WRsFLtxp+r3+nJRz/xIbyh5rElDKUQUfb+N83Ki9Mz19xlkdKbzh8KRd6W5e1Uo
rX/iUrSSXT+NPWlsHAgX9YiyM4pLKmLN4WYJtse9K3im+llRZQOSNncg1YRa/2i0
9lPRZhDBHlARxHA66/8eU/AhNM9Lm9XtvshRQigSF3PmkeTDAgTl7yKLTma0PoqI
TvPJ0OndrWTzPT6UhIJrQzLZRvzd+Gw1Bldmra0IQjmxb1cvt9sx8WCvfwKME8Yi
XGqhBOZtSHJeAiCLaBxqZW+R34TG9v4S
=8plP
-----END PGP SIGNATURE-----