-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Bind
Advisory ID   : NCSC-2019-0497
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-6471
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190802
Toepassing   : F5 BIG-IP (BigIP)
         ISC BIND
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Oracle Enterprise Linux
         RedHat

Update
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid in Bind te
  verhelpen voor Oracle Linux 8. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Bind. Een kwaadwillende op
  afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken door onder bepaalde
  omstandigheden een racecondition kwetsbaarheid te misbruiken en
  hiermee Denial-of-Service(DOS) te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Bind hebben updates uitgegeven om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie over de beschikbaarheid
  van deze updates treft u aan via de volgende locatie:

  https://kb.isc.org/docs/cve-2019-6471

  -= F5 =-
  F5 heeft updates beschikbaar gesteld voor BIG-IP. Meer informatie
  over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt
  u op:

  https://support.f5.com/csp/article/K10092301

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-1714.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6, 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:1714

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4026-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXUQSk3+MTEyIH2VcAQpRAAv/QCXNS2r2YtTk9F9Yp3R2142mCklE4WYb
Ud6WEw2jGOKwRB1h87hj+52dROUqWDcY+Y0bI7zUvSX4DdAv2zfsivX1bdrQs5hN
ZgaASx3DWdcXYGpom2akBq+KdtjRfyqC5AT4YI1u7DVooZ4eO/dZgU3hR+F+oR8B
CAsrbsN/YTDMOEw5wG4lFjZLo54lKc0YY24KRkXmQpCysujy7qcGmlS10aKZ1V/0
8uZoaTzMOWhVYXbmYyFyexmzQk55KaobXUwJQfjP1i03xsxwdqmojlMhBrEd9ZQ9
uapsFmE4zgMIbMwsJgDYA6KLOCWRLnw3G69lBt/JvV95YFufFyBIBIQaIJ9hC8SL
JjwNED4ALSpjAhyRu8ROaF7A5m+hcLzrWPGvon7naqr5rmF8xL0u4ViitSyerDgC
nJEFrRqQtmsBqWwQDHMo6oK7fYUkqfiSjVphq6VciiUVJOdYkIpqnKBk9uuy9jh8
lLfOsXZUjXyoxXiTTaN/WANHcjRwM6AK
=kzLn
-----END PGP SIGNATURE-----