Kwetsbaarheden verholpen in libvirt

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 22-07-2019 NCSC-2019-0501  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
22-07-2019
medium
medium
NCSC-2019-0501 [1.04] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van authenticatie
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er bevinden zich kwetsbaarheden in libvirt. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Omzeilen van authenticatie
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • Willekeurige software uit te voeren (Gebruikersrechten)
  • Denial-of-Service
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
OpenSUSE
RedHat
SUSE
Ubuntu

RedHat libvirt

< 4.10.1 < 5.4.1

Oplossingen

Oplossingen

Debian

Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-10161 en CVE-2019-10167 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-10161 CVE-2019-10166 CVE-2019-10167 te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-10161, CVE-2019-10166 en CVE-2019-10167 te verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 12 en SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

SUSE Linux Enterprise Server 12 [Link]

SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-10161, CVE-2019-10166, CVE-2019-10167, CVE-2019-10168

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 21
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.04 22-07-2019 NCSC-2019-0501  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
22-07-2019
medium
medium
NCSC-2019-0501 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben een update beschikbaar gesteld voor libvirt.

  Versie 1.03 09-07-2019 NCSC-2019-0501  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
09-07-2019
medium
medium
NCSC-2019-0501 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

De ontwikkelaars van Ubuntu hebben updates beschikbaar gesteld voor libvirt.

  Versie 1.02 01-07-2019 NCSC-2019-0501  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
01-07-2019
medium
medium
NCSC-2019-0501 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden in libvirt te verhelpen voor openSUSE Leap 15.0.

  Versie 1.01 24-06-2019 NCSC-2019-0501  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
24-06-2019
medium
medium
NCSC-2019-0501 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

De ontwikkelaars van SUSE en Debian hebben updates uitgegeven om de kwetsbaarheden te verhelpen in libvirt.

  Versie 1.00 21-06-2019 NCSC-2019-0501  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
21-06-2019
medium
medium
NCSC-2019-0501 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.