-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in bzip2
Advisory ID   : NCSC-2019-0504
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-12900
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190624
Toepassing   : bzip2
Versie(s)    : <= 1.0.6
Platform(s)   :

Beschrijving
  De ontwikkelaars van bzip2 hebben een kwetsbaarheid verholpen. De
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat een
  Denial-of-Service-aanval uit te voeren met mogelijk het uitvoeren
  van willekeurige code onder rechten van de gebruiker tot gevolg. Om
  de kwetsbaarheid te misbruiken moet de kwaadwillende het slachtoffer
  bewegen een malafide bestand te decomprimeren.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van bzip2 hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://gitlab.com/federicomenaquintero/bzip2/commit
   /74de1e2e6ffc9d51ef9824db71a8ffee5962cdbc

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXRDaMH+MTEyIH2VcAQqYHAv+P9oKpNHpkjPMmADJDadk3FOy4TUr+bAH
aJBjYeZX3N2Yu7CeH7Y+Yslsh+v+99ectLWF3pQwxP3+skUaCbqTDHstrBqvt4Uc
rOB7/ZbSM1+sc6D03N8VS0LTI6DrZU8gm1Pf3zgwrqw5k3BtaMiPZQ6FECqyfMiS
FZ0EMJbTpPHiGA34dvHMoKIiaUqj6LSy6zo/wC6/RCSThGo8ofulyt75TQWojefB
LnUh6q3O8DU6SXSsQpxSjwI2vLvKHpKRX6AmVr9mOBH208NkKvm5p4ZDGQC/C6Cl
fpLzfVt1g1m89vyZ+N8gZ0RhAMFxIPi4tpR3MgH0NK1n2AzoiHEJte6hRsDfwu85
JlWZIgirqRCPj3ZXgaQ/UGGZqWXsP/KUbiAx35Ppc4ex0cyofTbeogyqTqBjJ7Ot
a2NQXoh5TRNxHoQS3exdcqwl5Ufp8umhNFgz6x2sm6nPIf/c+oWozm39I5XrHF8t
jynzARzDOdlTw/U7VO+SzaqKqqp7N8qx
=peSb
-----END PGP SIGNATURE-----