-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in bzip2
Advisory ID   : NCSC-2019-0504
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-12900
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190625
Toepassing   : bzip2
Versie(s)    : <= 1.0.6
Platform(s)   : Debian

Update
  Debian heeft een update beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie)
  om de kwetsbaarheid in bzip2 te verhelpen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van bzip2 hebben een kwetsbaarheid verholpen. De
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat een
  Denial-of-Service-aanval uit te voeren met mogelijk het uitvoeren
  van willekeurige code onder rechten van de gebruiker tot gevolg. Om
  de kwetsbaarheid te misbruiken moet de kwaadwillende het slachtoffer
  bewegen een malafide bestand te decomprimeren.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van bzip2 hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://gitlab.com/federicomenaquintero/bzip2/commit
   /74de1e2e6ffc9d51ef9824db71a8ffee5962cdbc

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://security-tracker.debian.org/tracker/DLA-1833-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXRI6/H+MTEyIH2VcAQrjRAv/eEw9waQsKrYtc0qLRHygLlhllVd47U3E
YkOTZCIWmtTb7NHYTYpMGCvjQx87SzEbQqKkPI0q4SXdEhUVmBr3+hPV86aHgGT/
JsXu/J1YnRWsBQZDvFn7h5A2BA1bukE8F/QDdgbNfSHHz5vRw6u25Tyl3/tXaR6h
q7/3ntNZnfpOSxb6B+aAUTnnRlfqKARf19YRqxvIRt83HrYA5Fhs+Vvl/PuSyyEm
jTIaUjU6Of/C2ZKC7EAnYXIOpd1k7VL0KZ7LtEGDjDVQ7V4T7WPIemHGQ9xSlJaI
yLiBVeTEKqYk8Lev7cSt0rFh1LMkOx5QGrZscL7elJhI95zxAxIx/sm8jh7GBxrp
yANd+arHHZzPB7k9X0y6FcYz49XlJCyHtaBSjUFipgwpo1Cqas+9EDO2n1eSABnV
t4LIqF3j74tzzKVSfq/8hn9V8UhN8Th8ZZl+nEI9DbHoD7deV09zBbAGwrWZLR2u
mwjeQF0CHn1ZiZ/PRNyemg2rj8Fz1R3J
=+Yhb
-----END PGP SIGNATURE-----