-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in bzip2
Advisory ID   : NCSC-2019-0504
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-12900
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190627
Toepassing   : bzip2
Versie(s)    : <= 1.0.6
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian

Update
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 18.10 en 19.04. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van bzip2 hebben een kwetsbaarheid verholpen. De
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat een
  Denial-of-Service-aanval uit te voeren met mogelijk het uitvoeren
  van willekeurige code onder rechten van de gebruiker tot gevolg. Om
  de kwetsbaarheid te misbruiken moet de kwaadwillende het slachtoffer
  bewegen een malafide bestand te decomprimeren.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van bzip2 hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://gitlab.com/federicomenaquintero/bzip2/commit
   /74de1e2e6ffc9d51ef9824db71a8ffee5962cdbc

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://security-tracker.debian.org/tracker/DLA-1833-1

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4038-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXRR5ln+MTEyIH2VcAQqd3Qv9F03qRXYzNwa2AmXk9JIRIB+nhT2wIHrC
SyvSMKHM3r57Fxyvd5MvQyeBCms1pMp2eZLFiFNnlvXkNvGk/hiRzWbD1f+wY/9b
o/O4XjLaqo70hVPNXjPT6oqFqZidg+2NebO5U06HV2dA5hM7GXSTZO9D0Fav9g8y
iw89b03u5igGaDWLIF8dKzVILWpvzYmbl0m/PwRttSo9o790NYTIsipJVL0nEq4Z
Cnj4WEaWB+X+bofAMQMYZqEPReXXlu7zDoU1jQXYd3oRAUONHq+asmwmeOO8KSKH
AqYzwka7nM96gG944qlSJgL8kR/Ud9Zdg3EeTNXuat0UeKwAblR27mGgY8VqurGL
HukKop7rJq0jgg19pBldszworcx3XFE+sGT3GbCKdL3LKATvDUAKL9pV/dKTOg3y
oCLalkd2W65mymjCnAFJ5Mz1usJH9jj+nYu8VF2/Wrvm5AAcc9e6xT7FlKzb/LnT
gNX0TjDr0kuvhI5ZBEcme9X6LAhzEu0G
=uaYj
-----END PGP SIGNATURE-----