-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in bzip2
Advisory ID   : NCSC-2019-0504
Versie     : 1.05
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-12900
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190808
Toepassing   : bzip2
Versie(s)    : <= 1.0.6
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         Debian Linux
         FreeBSD
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  De ontwikkelaars van FreeBSD hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van bzip2 hebben een kwetsbaarheid verholpen. De
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat een
  Denial-of-Service-aanval uit te voeren met mogelijk het uitvoeren
  van willekeurige code onder rechten van de gebruiker tot gevolg. Om
  de kwetsbaarheid te misbruiken moet de kwaadwillende het slachtoffer
  bewegen een malafide bestand te decomprimeren.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van bzip2 hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://gitlab.com/federicomenaquintero/bzip2/commit
   /74de1e2e6ffc9d51ef9824db71a8ffee5962cdbc

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://security-tracker.debian.org/tracker/DLA-1833-1

  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in . Meer informatie over deze updates vindt u op:

  https://www.freebsd.org/security/advisories
   /FreeBSD-SA-19:18.bzip2.asc

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-07
   /msg00040.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 en SUSE
  Linux Enterprise Module for Basesystem 15-SP1. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-12900.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4038-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXUv04H+MTEyIH2VcAQoiAAv/cP3k3ApgLpjE4ovZYQClMlCTKEEY7gyz
qJIZ4y8KbzL+nZLyvIH3+PHEsC4fhFuuLrglfqsNSHl6lXCGN8khsFaFv712wh0m
Vb9iIvgXhDCe5SpLS1/BtWg2HTvQIaahZKd1JYypu+2W8FDzsa6UPya8aEowMEk9
rftIzboSDtayeBfXFg9o5kLqycJ47tlcSQeKQ4oM/x7GII8KXPyc1yaChGIqwNBz
Pv3Er2nO6b0jKBAvSzeJtlqzuV0+25DFUrmygYsmdtFp4f43I+coxf3GMgC5kwFQ
qCO2K0CJ+NJNhEArg2RAohIc1APDEmjYj1zxbeUkGES8hINyjZko6G07SCV7wKSF
E3YSvUrRHrZvy6xCsf3bl/INdm0x74LI/GvvuAxcPJnr0kjebjN5eG1UcJBdBDnR
HzY8/YBVtMJ/L9S/zj5tBR9oAoDuMSnBE8ACRZvqQbGlTnHMsR7V+zvAaboMukMg
dA2YzS+RVfJ8kJQ/P3kVLAQ4FNc1YzLZ
=rHjB
-----END PGP SIGNATURE-----