-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.06 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in bzip2
Advisory ID   : NCSC-2019-0504
Versie     : 1.06
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-12900
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190826
Toepassing   : bzip2
         ClamAV

Versie(s)    :
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         Debian Linux
         FreeBSD
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  De ontwikkelaars van ClamAV hebben de kwetsbaarheid in bzip2
  verholpen binnen ClamAV. Tevens is de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2019-12625 geadresseerd. Deze kwetsbaarheid betreft het
  ontbreken van een time-out, waardoor ClamAV kwetsbaar is voor een
  Denial-of-service middels het versturen van een zogenaamde zip-bomb.
  (een geprepareerd zip-bestand dat eindeloos blijft uitpakken)

Beschrijving
  De ontwikkelaars van bzip2 hebben een kwetsbaarheid verholpen. De
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat een
  Denial-of-Service-aanval uit te voeren met mogelijk het uitvoeren
  van willekeurige code onder rechten van de gebruiker tot gevolg. Om
  de kwetsbaarheid te misbruiken moet de kwaadwillende het slachtoffer
  bewegen een malafide bestand te decomprimeren.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van bzip2 hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://gitlab.com/federicomenaquintero/bzip2/commit
   /74de1e2e6ffc9d51ef9824db71a8ffee5962cdbc

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://security-tracker.debian.org/tracker/DLA-1833-1

  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in . Meer informatie over deze updates vindt u op:

  https://www.freebsd.org/security/advisories
   /FreeBSD-SA-19:18.bzip2.asc

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-07
   /msg00040.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 en SUSE
  Linux Enterprise Module for Basesystem 15-SP1. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-12900.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt
  de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4038-1/

  -= ClamAV =-
  ClamAV heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in versie 0.101.4. Voor meer informatie, zie:

  https://blog.clamav.net/2019/08
   /clamav-01014-security-patch-release-has.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXWPH+n+MTEyIH2VcAQo+zgwAjSHspGnUII4r6g//EmxmOOHGCDIuwVfr
ed2B1mFFhez08gMfszsDehBWac6TWpqu5ou1mHOajJFtFFpnRy9gEj2/gxmhUmsr
sUrlJcT878zP83NYyJzs+WKU+BBlGW8Gy46BWw1yM3hynCIll3d5hoIUlkZzuCo5
lHucmmZqJfTssu3UvhfFdKAn20YivPC2fgx2phO3Jb7hioPdLPX1f4py2oh6X4cz
wuMvkdxZMOQYu0QgZGnj1oYb73VPaqfZBooSl44y4Oot3MYhScC3afkC2i8bkUl3
NNyraRS/Y3zISaSoSg5wp0Zc3obQqjVFukBNOzOGh28Y2IFuoOQdsie4N/WGlC+z
gnZuYrqpWY302Nidj1asBV98uHsSFGAEGeun1DAYjlpmHhhieD10NY7L3SrpLUDy
fbFT+hXayz3bx4kE4D8o7fPHeRgDzTGEWEVbd4l3HJw6uvw7hz773nJCDCaxVfYC
jfVALUWZ89IYX7Fy1L6/VAJNFK89SjfV
=6iqT
-----END PGP SIGNATURE-----