Kwetsbaarheid verholpen in Expat

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 22-07-2019 NCSC-2019-0511  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-07-2019
medium
high
NCSC-2019-0511 [1.04] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

De ontwikkelaars hebben een kwetsbaarheid verholpen in Expat. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat een Denial-of-Service te veroorzaken. De kwaadwillende moet hiertoe een XML-bestand met een overdaad aan dubbele puntkarakters aan de kwetsbare XML-server versturen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian Linux
OpenSUSE SUSE Linux Enterprise

F5 BIG-IP (BigIP)
SourceForge Expat

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van Expat hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Debian

Debian heeft updates van expat beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

-= F5 =- F5 heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in BIG-IP. Voor meer informatie, zie [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

SUSE 12 [Link]

SUSE 15 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-20843

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Al meer dan twee maanden 1
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.04 22-07-2019 NCSC-2019-0511  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-07-2019
medium
high
NCSC-2019-0511 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben een update uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in expat.

  Versie 1.03 19-07-2019 NCSC-2019-0511  
 
medium
high
Signed-PGP →  
19-07-2019
medium
high
NCSC-2019-0511 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

F5 heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in BIG-IP.

  Versie 1.02 15-07-2019 NCSC-2019-0511  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-07-2019
medium
high
NCSC-2019-0511 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid in Expat
te verhelpen in SUSE 12 en SUSE 15.

  Versie 1.01 01-07-2019 NCSC-2019-0511  
 
medium
high
Signed-PGP →  
01-07-2019
medium
high
NCSC-2019-0511 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid in expat te verhelpen voor Debian 9.0 (Strech).

  Versie 1.00 27-06-2019 NCSC-2019-0511  
 
medium
high
Signed-PGP →  
27-06-2019
medium
high
NCSC-2019-0511 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.